Implementácia Industry 4.0 v Lean organizácii (prezenčne/online)

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 • 13.10.2021
 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

Ciele

 • Získať vedomosti zo súčasných prípadových štúdií, príkladov z praxe a osvedčených postupov
 • Možnosť preskúmať príležitosti pre svoju firmu pod vedením skúseného odborníka

Obsah

Ako menia technológie našu prácu a čo je Industry 4.0

 • Nevyhnutnosť vývoja alebo drahý omyl?
 • Inteligentné technológie a koncepty Industry 4.0.
 • Blockchain, 3D tlač, neurónové siete, autonómna logistika a ďalšie.
 • Transformovať celú fabriku alebo využiť iba určité prvky?

Strategický plán pre implementáciu prvkov Industry 4.0 (Prípadová štúdia)

 • Metodológia na zavedenie Industry 4.0 do výrobného procesu.
 • Ako zapracovať aktivity Industry 4.0 do celkovej stratégie.
 • Nájdenie oblastí s najväčším potenciálom úžitku.
 • Implementácia a zhodnotenie.

Prípadová štúdia pre Industry 4.0 (z technického pohľadu)

 • Optimalizácia procesu s Industry 4.0 - Lean ako integrálna súčasť.
 • Ako technológie pomôžu zvýšiť pridanú hodnotu (príklad: Neurónová sieť).
 • Generovanie dát a dosiahnutie transparentnosti (príklad: Blockchain).
 • Kontrolné, riadiace a sprievodné aplikácie (príklad: online VSM).

Človek a Industry 4.0

 • Dopad na prácu, organizáciu úloh a kvalifikáciu zamestnancov.
 • Výrobný proces budúcnosti. (flexibilita, normovanie práce a taktovanie, automatické 5S).
 • Socializácia SMART riešení (dochadzkové systémy, vzdelávanie a pracovné postupy,…).

Riziká pri Industry 4.0

 • Zosúladenie nasadenia IT riešení s požiadavkami používateľov a s optimalizáciou procesu.
 • Dohoda o pravidlách: cena a štandardizácia voči bezpečnosti.
 • Ďalšie kategórie rizík a ako im predchádzať.

Jednotlivé kapitoly obsahujú aj prípadové štúdie z reálneho života.

 

Lektori

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovnaft, KIA, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA Slovakia Signal-Lighting, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka, Brose, Getrag, Nidec a ďalší.

Martin Krnáč

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na  projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Vedie projekty nasádzania výrobných systémov a tiež zabezpečuje implementáciu softvérovej podpory pre SPC a VSM. Predtým pracoval ako projektový manažér v oblasti procesného riadenia v globálnej IT spoločnosti, koordinoval projekty inovácii a zavádzanie nových systémov. Absolvoval štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Workshopy a školenia vedie aj v anglickom jazyku.


Najvýznamnejšie referencie:

PosAm, Cikautxo, VÚB, Tatra banka, Knauf Insulation, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA Sinter, MIBA Steeltec, Agrana, RF, LEONI, MAREL, Nissens, Gleistein a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ