Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov (prezenčne/online)

 

Termíny

Jar:
 • 15.06.2021
 
Jeseň:
 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

Ciele

 • Efektívnym spôsobom sprostredkovať pre manažérov - sponzorov projektov metodiky a nástroje pre zadávanie a hodnotenie cieľov projektov, a pre riadenie a podporu práce projektových manažérov vo firme.
 • Zvládnuť postupy stanovenia a kontroly cieľov projektov, dodržiavania termínov, nákladov a alokácie zdrojov na projekty.

Obsah

Kľúčové faktory úspechu projektov z pohľadu jeho sponzorov

 • Úlohy a zodpovednosti sponzorov projektov.
 • Čo je najdôležitejšie. Na čo sa sústrediť. Praktické skúsenosti.

Zhrnutie metodiky projektového riadenia z pohľadu sponzora

 • Výber z alternatív projektov a definovanie projektov.
 • Plánovanie projektu
 • Realizácia projektu a schvaľovanie zmien
 • Ukončenie a vyhodnotenie cieľov projektu

Multiprojektové riadenie a portfólio manažment

 • Optimalizácia využitia zdrojov v multiprojektovom riadení

Aplikácia v organizáciách účastníkov kurzu

 • Riešenie špecifických otázok sponzorov v rôznych typoch projektov

Lektori

Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.


Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 230 € 210 €
Cena s DPH / os. 276 € 252 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ