Letecká spojka - ovládnite online priestor

 

Termíny

Jar:
  • 29.04.2021
 
Jeseň:
 

 

Teraz a tu video

 

Efektívna tímová a medzitímová spolupráca v online priestore.

Ciele

  • Vnímať širší kontext mojich úloh pri online práci.
  • Intenzívne komunikovať, aby sme ostali jedným tímom, aj keď nie sme spolu.
  • Zostať aktívni pri tímovej práci.
  • Zabezpečiť dobrú nadväznosť jednotlivých úloh.

Obsah

Simulácia Letecká spojka

Hra má špionážnu zápletku a pracuje s motívom cestovania po svete. Účastníci sú rozdelení do dvoch oddelených tímov, pričom majú spoločnými silami splniť tajnú úlohu – prepraviť mikročip a vzorku vzácneho lieku cez polovicu zemegule a striasť sa svojich prenasledovateľov. Čas na spoločné porady oboch tímov je obmedzený, a preto je zdieľanie informácií a efektivita komunikácie mimoriadne dôležitá. Pri plnení úlohy prekonávajú účastníci rôzne prekážky, pracujú pod časovým tlakom s kódovanými informáciami, čelia viacerým výzvam, a to všetko v online prostredí.

Analýza simulácie z pohľadu:

  • Komunikácie a koordinácie jednotlivých členov tímu.
  • Vzájomnej spolupráce a pohotovej výmeny informácií.
  • Delenia úloh a hľadania efektívnych postupov.
  • Vysporiadania sa s obmedzeniami a rušeniami v komunikácii na diaľku.

Ako pomocou workshopu zlepšovať naše výkony (čo sú priority, čo je „šľahačka na torte“ – nice to have)

Ako si rozdeliť úlohy na menšie časti a efektívne si ich rozložiť v čase

Čo robiť paralelne, čo robiť za sebou

Čo robiť v tíme, čo robiť individuálne

Lektori

Zuzana Kubisová

Zuzana pôsobí v FBE ako konzultant, lektor a kouč špecializujúci sa na oblasť personalistiky a riadenia ľudských zdrojov, rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, asertivity, tréningu trénerov a časového manažmentu, vrátane vedenia tréningov v anglickom jazyku. Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore obchodný manažment. Absolvovala taktiež ročné štúdium na ALCC American Language v NY v USA. Dlhoročne pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach na HR pozíciách a v riadiacich funkciách, 6 rokov ako HR manažérka spoločnosti Wϋrth. Zuzana absolvovala certifikovaný kurz v rámci ICF v oblasti koučingu a je certifikovanou trénerkou DISC®.


Najvýznamnejšie referencie:

Lucron, Continental Matador Rubber, Schaeffler Skalica, Schaeffler Kysuce, Nemak, Československá obchodná banka, Würth, Sky Europe Airlines atď.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:15
Program 8:30
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 15:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 220 € 200 €
Cena s DPH / os. 264 € 240 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: prostredníctvom online formy

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ