WEBINÁR- Agilean® alebo Agilná Optimalizácia Procesov (online)

 

Termíny

Jar:
  • 14.04.2021
 
Jeseň:
 

 

Ako vrátiť do robustných firemných systémov zrozumiteľnosť, nadhľad a zdravý rozum.

Obsah

 

  • Agilné myslenie v riadení, Agilný leadership - povery a reálne fakty

  • Lean a agilné princípy v každodennej praxi

  • Agilita vo vývoji produktov, hybridní riadenie

  • Praktické skúsenosti s implementáciou agilného riadenia a Lean managementu - Marián Marek, CEO, PosAm

  • Ako môže agilný prístup pomôcť zvýšiť flexibilitu procesov

  • To najlepšie z Agile a Lean

  • Príklady z praxe: automotive, finančný sektor

 

Lektori

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovnaft, KIA, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA Slovakia Signal-Lighting, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka, Brose, Getrag, Nidec a ďalší.

Milan Bobek

Ako projektový manažér, senior konzultant, lektor, kouč a supervízor pôsobí v FBE Praha od roku 2010. Je akreditovaným koučom – supervízorom 3. stupňa v Českej asociácii koučov. Venuje sa metodike vzdelávania dospelých a osobného rozvoja, práci so skupinou, poradenstvu pri optimalizácii firemných procesov a zvyšovaní produktivity, zavádzaní systémov RLZ a vedení dlhodobých výcvikov v koučovaní a efektívnej práci s ľuďmi. Vyštudoval telekomunikačnú techniku na VUT, strategické RLZ na Sheffield Business School a psychológiu na FF UK Praha.

Je držiteľom certifikátu britskej organizácie CIPD pre tréningovú prax,  absolventom trojročného systemického výcviku koučov a dvojročného kurzu v Gestalt prístupe. Má za sebou 12 rokov na pozícii personálneho manažéra v niekoľkých spoločnotiach.  Vyučuje na manažérskej vysokej škole NEWTON College.


Najvýznamnejšie referencie:

Česká národní banka, WITTE Automotive, ŠkoFIN, BILLA, Reiffeisenbank, Unilever, Preciosa, ČEZ, ČSOB, Komerční banka, Ministerstvo financí atď.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed N/A
Program N/A
Ukončenie 12:00

Cena za kurz

Základná cena
Cena bez DPH / os. 22 €
Cena s DPH / os. 26.4 €
Uzávierka webináru je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: online na dialku

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ