Manažérsky pohľad na riadenie projektov financovaných z verejných a európskych zdrojov (ONLINE kurz)

 

Termíny

Jar:
  • 23.04.2021
 
Jeseň:
 

 

Ciele

• Posúdiť vhodnosť nástrojov verejného a európskeho financovania pre konkrétny zámer firmy.

• Priblížiť korporátnym záujemcom proces prispôsobenia projektového cyklu, nástrojov projektového riadenia a spôsobov reportovania požiadavkám, ktoré sú kladené na prijímateľov verejných a európskych zdrojov.

Obsah

Riadenie projektového cyklu

• Predprojektová príprava a odlišnosti od korporátnych štandardov projektového riadenia.

Compliance

• Kritéria oprávnenosti.
• Štátna pomoc a jej obmedzenia.
• Finančné riadenie projektu, prekleňovacie financovanie a spolufinancovanie.

Nástroje projektového riadenia

• Plánovanie verejného obstarávania.
• Reportingové cykly.
• Požiadavky na administráciu.

Riadenie rizík projektu

• Monitorovanie a kontrola rizík.


Odporúčania

• Najčastejšie chyby a tipy na zjednodušenia.

Lektori

Dean Reš

Vo firme FBE pracuje ako IPMA® Level B - Certified Senior Consultant so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Od roku 2011 pôsobí ako projektový manažér na medzinárodnej úrovni a poskytuje poradenské služby klientom v Holandsku, Ruskej federácii, Poľsku, Lotyšsku, Maďarsku, Českej republike, Malte a na Slovensku. Absolvoval štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane Global Consulting Program na Ohio University.


Najvýznamnejšie referencie:

UP Slovensko, Medtronic, Knauf, Generali Poisťovňa, VÚB, Prvá stavebná sporiteľňa, ZF Slovakia, CRH North Danube, Slovnaft, Volkswagen, WITTE Automotive, Hoval, Marel, SHP, Schaeffler, Johns Manville a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed N/A
Program N/A
Ukončenie 12:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 150 € 130 €
Cena s DPH / os. 180 € 156 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: online na dialku

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ