Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL

Termíny

Jar:
 • 22.05.2019
 • 06.06.2019
Jeseň:

 

Viac ako jednotka, a len o trošku menej ako dvojka :-)

 

Kurz „Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL“ je určený všetkým, ktorí pri svojej práci prezentujú, ale zároveň očakávajú maximálny posun za čo najkratší čas.

Využijeme nový prístup, pomocou ktorého môžete za 1+1 deň získať viac ako za 2 dni.

Ako je to možné?

Kombináciou intenzívnej prípravy pred školením a medzi jednotlivými dňami školenia. K príprave Vám poskytneme inštrukcie, podklady a nami vytvorené videá, ktoré Vám pomôžu zvládnuť prípravu samostatne, a tak môžeme využiť čas na školení veľmi efektívne.

 

Pozn.: Kurz sa skladá z dvoch školiacich dní realizovaných s odstupom cca 2 týždňov.

 

POSTUP:

Pred školením - Príprava prezentácie pomocou inštruktáže, podkladov a videí

Počas školiaceho dňa č.1 (22.05.2019):

 • Prezentovanie pripravenej prezentácie formou videotréningu
 • Spätná väzba od lektora a skupiny - zlepšovanie prezentačných zručností
 • Získanie nových odporúčaní k vylepšeniu prezentácie

Medzi prvým a druhým školiacim dňom - Vylepšenie prezentácie pomocou inštruktáže, podkladov a videí

Počas školiaceho dňa č.2 (06.06.2019):

 • Prezentovanie formou videotréningu s nácvikom reagovania na poslucháčov
 • Spätná väzba od lektora a skupiny
 • Získanie praktických rád k tomu, ako viesť diskusiu po odprezentovaní

Ciele

Ciele výcvikového kurzu

 • Rozvinúť schopnosť efektívne, efektne a presvedčivo prezentovať.
 • Nacvičiť prípravu prezentácie tak, aby bola jednoduchá, logická a pútavá.
 • Identifikácia a odstránenie najčastejších prezentačných chýb a zlozvykov.
 • Zdokonaliť verbálnu a neverbálnu stránku prezentovania.
 • Naučiť sa presvedčivo argumentovať a zvládať možné námietky poslucháčov.
 • Naučiť sa vnímať poslucháčov a vhodne reagovať na ich neverbálne signály.
 • Zdokonaliť sa v schopnosti diskutovať a viesť diskusiu spojenú s prezentáciou.

Obsah

DEŇ Č. 1

Príprava prezentácie, Neverbálna stránka prezentácie, Verbálna stránka prezentácie, Chyby pri prezentovaní, Zvládanie trémy

 

DEŇ Č.2

Argumentácia úžitkom, Diskusia k prezentácii, Príprava a využitie vizuálnych pomôcok,

Odporúčania – tipy a triky na zvýšenie presvedčivosti prezentácie

Lektori

Patrik Tóth

Ako profesionálny tréner pôsobí v FBE Bratislava od roku 2001. Venuje sa rozvojovým projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership, obchodné zručnosti a komunikáciu. Spolupodieľa sa na vytváraní koncepcií daných rozvojových programov. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval Ledership Development – Mentoring (Paul Stanley, D3)  a rozvojový program interných lektorov FBE Bratislava.


Najvýznamnejšie referencie:

Mondi SCP, Komerční banka, ZF Slovakia, VÚB, SLSP, Slovnaft, ČSOB, Billa, Plastic Omnium, Schaeffler Group, ESET, Slovak Telekom, HMH, Siemens, VOLKSWAGEN SLOVAKIA atď.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 430 € 400 €
Cena s DPH / os. 516 € 480 €
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ