Umenie vydržať a dotiahnuť do konca

Termíny

Jar:
 • 27. - 28.05.2019
Jeseň:

Na ceste k realizácii stanovených cieľov sa stretávame s faktormi, ktoré nás spomaľujú, brzdia a znemožňujú nám ciele dosiahnuť (odkladanie dôležitých úloh, negativizmus, výhovorky) a faktormi, ktoré nás posilňujú, podporujú a sú istou zárukou toho, že ciele naplníme (proaktivita, správne návyky, sebakontrola). Ako si vypestovať návyky, ktoré podporujú doťahovať naplánované veci do konca? Aj o tom je tento kurz vedený zážitkovou formou s množstvom zaujímavých cvičení. Kurz voľne nadväzuje na Časový manažment.

Ciele

 • Zbaviť sa prokrastinácie, perfekcionizmu a myšlienkových stereotypov.
 • Osvojiť si proaktívny a zodpovedný prístup k práci a k životu.
 • Naučiť sa metódy, ktorými sa dá posilňovať vôľa a sebakontrola.
 • Podporiť zavedenie správnych návykov a posilniť sebadisciplínu.

Obsah

Myšlienkové stereotypy – brzdy pokroku

 • Koniec výhovorkám! Ako zmeniť zabehnutý štýl myslenia, ktorý odvádza od cieľov?

Prokrastinácia – tichý zabijak efektivity

 • Ako prestať odkladať dôležité veci na neskôr a zbaviť sa robenia nepodstatných vecí?

Zvádzajúce hlasy sirén perfekcionizmu

 • Ako sa vymaniť z okov nezdravej snahy vždy dosahovať perfektný výkon?

V zajatí negatívnych emócií

 • Ako sa zbaviť paralyzujúcich emócií, ktoré bránia človeku v jeho rozvoji?
 • Ako byť rezistentný voči negativizmu a pesimizmu „toxických“ pracovníkov?

 

Proaktívny a zodpovedný prístup

 • Ako zmeniť výsledok akejkoľvek udalosti tým, že zmeníme svoju reakciu na ňu?

Obdivuhodná sila zvyku

 • Fungovanie návykov alebo prečo robíme to, čo robíme a ako to zmeniť?
 • Ako rozvíjať dobré návyky, ktoré sú užitočné pri dosahovaní naplánovaných cieľov?

Pevná vôľa ako sval

 • Ako sa dá posilňovať pevná vôľa a prečo je spoľahlivejšia než motivácia?

Zdroje a nástroje podporujúce pozitívnu zmenu

 • Akými spôsobmi identifikovať a rozvíjať svoje silné stránky?
 • Aký je prínos a úžitok sebakoučovania v manažérskej praxi?

Lektori

Alexander Plencner

Ako tréner FBE pôsobí od roku 2011. Špecializuje sa na realizáciu tréningov najmä z oblasti prezentačných zručností a komunikácie, asertivity, časového manažmentu, vedenia porád a mítingov a tréningu trénerov. Tréningy realizuje tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Je taktiež spoluautorom rozvojových programov, napr. medzinárodného programu pre spoločnosť Marlink realizovaného v USA, Európe a Ázii. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a doktorandské štúdium v odbore kulturológia na FF UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom a koordinátorom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC). Bol editorom medzinárodného odborného časopisu Mediální studia za Slovensko. Absolvuje pravidelný interný tréning FBE pre lektorov.


Najvýznamnejšie referencie:

Marlink, Schaeffler Kysuce, Global Blue, Marel, Plastic Omnium, Komerční banka, ESET, Johns Manville, Continental Matador Rubber, Nemak, Bekaert, BNP Paribas, ZF Slovakia, Slovak Telekom, ZSE atď.

 

Marek Hyravý

Vo firme FBE pôsobí ako interný lektor a tréner soft skills. Špecializuje sa najmä na komunikačné, facilitačné, prezentačné zručnosti, asertivitu a časový manažment. Okrem trénerskej praxe sa venuje aj individuálnemu koučovaniu.  Absolvoval komplexný výcvikový program Brief Coaching ACTP (ICF) v koučovaní zameranom na riešenie (SolutionSurfers). Absolvoval štúdium riadenia neziskových a cirkevných organizácií na Univerzite Komenského a štúdium chemického inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pred vstupom do FBE pracoval v oblasti masmédií a obchodu. Je zakladateľom občianskeho združenia Fórum Perspektívy.


Najvýznamnejšie referencie:

Marel, Krausmaffei, ZF Slovakia, Continental Matador Rubber, Nemak, Schaeffler Skalica, First Data Slovakia, De Miclén, ZSE, vedenie verejných kurzov FBE.

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ