Implementácia Industry 4.0 v Lean organizácii

Termíny

Jar:
Jeseň:
 • 24.10.2019

Ciele

 • Získať vedomosti zo súčasných prípadových štúdií, príkladov z praxe a osvedčených postupov
 • Možnosť preskúmať príležitosti pre svoju firmu pod vedením skúseného odborníka

Obsah

Ako menia technológie našu prácu a čo je Industry 4.0

 • Nevyhnutnosť vývoja alebo drahý omyl?
 • Inteligentné technológie a koncepty Industry 4.0
 • Transformovať celú fabriku alebo využiť iba určité prvky?

Strategický plán pre implementáciu prvkov Industry 4.0

 • Metodológia na zavedenie Industry 4.0 do výrobného procesu
 • Ako zapracovať aktivity Industry 4.0 do celkovej stratégie
 • Nájdenie oblastí s najväčším potenciálom úžitku
 • Implementácia a zhodnotenie

Lean a Industry 4.0.

 • Optimalizácia procesu s Industry 4.0
 • Lean princípy ako integrálna súčasť Industry 4.0
 • SMART riešenia v rôznych častiach firiem
 • Generovanie dát a dosiahnutie transparentnosti
 • Kontrolné, riadiace a sprievodné aplikácie

Úloha človeka v Industry 4.0

 • Dopad na prácu, organizáciu úloh a kvalifikáciu zamestnancov
 • Výrobný proces budúcnosti
 • Socializácia SMART riešení v pracovnom prostredí

Riziká pri Industry 4.0

 • Zosúladenie nasadenia IT riešení s požiadavkami používateľov a s optimalizáciou procesu
 • Dohoda o pravidlách: cena a štandardizácia voči bezpečnosti
 • Ďalšie kategórie rizík a ako im predchádzať

Jednotlivé kapitoly obsahujú aj prípadové štúdie z reálneho života.

 

 

Lektori

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovnaft, KIA, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA Slovakia Signal-Lighting, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka, Brose, Getrag, Nidec a ďalší.

Martin Krnáč

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na  projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Vedie projekty nasádzania výrobných systémov a tiež zabezpečuje implementáciu softvérovej podpory pre SPC a VSM. Predtým pracoval ako projektový manažér v oblasti procesného riadenia v globálnej IT spoločnosti, koordinoval projekty inovácii a zavádzanie nových systémov. Absolvoval štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Workshopy a školenia vedie aj v anglickom jazyku.


Najvýznamnejšie referencie:

PosAm, Cikautxo, VÚB, Tatra banka, Knauf Insulation, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA Sinter, MIBA Steeltec, Agrana, RF, LEONI, MAREL, Nissens, Gleistein a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ