Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie

Termíny

Jar:
Jeseň:
 • 16.10.2019

Kurz „Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie“ je určený pre pracovníkov zodpovedných za vzdelávanie
a rozvoj ľudí, pre HR manažérov, ako aj pre iných vedúcich pracovníkov, ktorí majú záujem
systematicky rozvíjať zručnosti svojich tímov. V kurze sa venujeme odpovediam na zásadné otázky
efektívneho firemného vzdelávania.

Ciele

 • Naučiť účastníkov špecifikovať ciele vzdelávania v kontexte cieľov firmy.
 • Naučiť sa ako identifikovať aktuálnu úroveň zručností a špecifikovať rozvojové potreby.
 • Zdokonaliť sa pri využívaní kompetenčných modelov ako nástrojov systémového rozvoja.
 • Posilniť schopnosti účastníkov pri tvorbe rozvojového plánu a výbere metód vzdelávania.
 • Preskúmať možnosti hodnotenia efektivity vzdelávacieho procesu.

Obsah

Východiská v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov

 • Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v kontexte stratégie firmy a jej cieľov.

Vzdelávanie prepojené na hlavné firemné systémy

 • Systematický rozvoj zručností ako cesta ku kvalite procesov, efektivite organizácie,
  účinnému riadeniu výkonu a rozvoju firemnej kultúry.

Rola HR v efektívnom firemnom vzdelávaní

 • Pracovníci HR ako „tvorcovia predpokladov pre úspech“.

Identifikácia rozvojových potrieb a stanovovanie štandardov

 • Využitie kompetenčných modelov pri rozvoji ľudí a rozvoji organizácie.

Tvorba tréningového plánu a dizajn rozvojovej aktivity

 • Tvorba a forma tréningových plánov, akú formu rozvoja zvoliť.

Získaný úžitok z rozvoja zamestnancov

 • Ako hodnotiť efektivitu rozvojových aktivít.

Investovanie do rozvoja talentu - ako si vychovať expertov a lídrov z vnútra
Práca s plánom osobného rozvoja účastníkov

 

Lektor a lektorka kurzu majú skúsenosti v HR manažmente vo významných spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí.

Lektori

matwij nova foto

Erika Matwij

Ako profesionálna lektorka sa venuje poradensko-konzultačnej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Od roku 1999 vedie pre FBE Bratislava vzdelávacie a tréningové projekty v oblasti personalistiky, komunikácie, motivácie  a tréningov trénerov. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvovala dlhodobé tréningy v riadení ľudských zdrojov. Má praktické skúsenosti s riadením systémov v oblasti riadenia ľudských zdrojov (nábor a výber zamestnancov, assessment centrá, koučing, analýzy spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy, personálny audit a 360-stupňová spätná väzba).


Najvýznamnejšie referencie:

MTA SLOVAKIA, Scheaffler Skalica, Hella Slovakia, Slovak Telekom, BASF Slovensko, HMH, PosAm, Mondi SCP, ČSOB poisťovňa,  Hydrotour, WITTE Automotive CZ atď.

Ján Hradský

V FBE Bratislava pôsobí ako business development manager, konzultant a lektor. Prináša skúsenosti z oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2003 pracoval na riadiacich pozíciách v HR manažmente a od roku 2007 bol členom expertného tímu s misiou strategickej organizčnej transformácie korporácie Honeywell.
Popri manažérskych skúsenostiach prináša aj expertízu spojenú s dizajnom HR procesov, dizajnom organizácie a s implementáciou systémov riadenia založených na princípoch Lean manažmentu. V uvedených oblastiach asolvoval medzinárodné manažérske a expertné tréningy a certifikované rozvojové programy.


Najvýznamnejšie referencie:

Honeywell, Wuxi Yeong Precision Machinery, Cimos, JKM automotive, Molex, Falck, Tatra banka, PosAm atď.

Mária Garayová

V súčasnosti pôsobí  ako nezávislý kouč, lektor a konzultant v oblasti ľudských zdrojov , kde pracovala v manažérskych pozíciách viac ako 21 rokov. V posledných 16 rokoch pre nadnárodné spoločnosti v sektore telekomunikácie a farmaceutický sektor. Počas týchto rokov  získala skúsenosti vo všetkých oblastiach ľudských zdrojov -  výber nových zamestnancov, Assessment centre a Development centre  adaptačný proces, rozvoj a  hodnotenie zamestnancov, motivácia, spokojnosť zamestnancov, poradenstvo a koučing.

Absolvovala  tréningy v oblasti personálnej praxe a manažérskych zručnosti a svoje zručnosti si doplnila o  certifikovaný tréning koučingu, Erickson  Coaching International.Je absolventkou FFUK v Bratislave, odbor andragogika.


Najvýznamnejšie referencie:

AstraZeneca AB, ČSOB, Hella Signal Lighting, PricewaterhouseCoopers a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 220 € 200 €
Cena s DPH / os. 264 € 240 €
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ