Motivácia zamestnancov
Ako môže personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov

Termíny

Jar:
Jeseň:
 • 11.09.2019

Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania firmy. Sú veci, ktoré sú pre zamestnancov dôležitejšie ako peniaze. Zvýšenie mzdy je krátkodobá motivácia. Čo ponúknuť ľuďom, aby ich motivácia bola dlhodobejšia? Ako na to, ponúka kurz „Motivácia zamestnancov – ako môže personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov“.

Ciele

 • Efektívne hľadať motivačné faktory pre zamestnancov
 • Zdokonaliť sa v motivačných procesoch (spokojnosť, pozitívny prístup, motivovanosť)
 • Zdokonaliť sa v internom PR o motivácii
 • Správnou motiváciou minimalizovať fluktuáciu zamestnancov

Obsah

Motivácia ako manažérsky nástroj

 • Ako vytvoriť pre vašich zamestnancov také pracovné prostredie, z ktorého sa im nebude chcieť odísť?
 • Aké sú väzby medzi pochvalou, odmenou, výkonmi a výsledkami?
 • Ako vzbudiť u pracovníkov zodpovednosť v duchu „niečo za niečo“?
 • Motivačné nástroje (pochvala a uznanie, koučovací prístup pri zadávaní úloh, pravidelná spätná väzba zamestnancom – pozitívna aj negatívna, podpora tímovej práce, mimopracovné aktivity).

Ako funguje úspešná firma?

 • Vyberá si motivovaných ľudí.
 • Udržuje ich motiváciu (nešetrí uznaním, pochvalou, podporuje tímovú prácu, dáva spätnú väzbu a pod.).
 • Zaujíma sa priebežne o ich motiváciu aj po rokoch práce vo firme.

Interné PR a motivácia

 • Dvadsať faktorov spokojnosti.
 • Ako „predať“ motivačné faktory?
 • Ako a čo komunikovať?
 • Ako si overiť motiváciu? – spätná väzba pre firmu.

Lektorky kurzu „Motivácia zamestnancov – ako môže personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov“ dlhodobo pôsobili na pozícii HR manažérok vo významných spoločnostiach a majú praktické skúsenosti z oblasti personalistiky.

Lektori

matwij nova foto

Erika Matwij

Ako profesionálna lektorka sa venuje poradensko-konzultačnej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Od roku 1999 vedie pre FBE Bratislava vzdelávacie a tréningové projekty v oblasti personalistiky, komunikácie, motivácie  a tréningov trénerov. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvovala dlhodobé tréningy v riadení ľudských zdrojov. Má praktické skúsenosti s riadením systémov v oblasti riadenia ľudských zdrojov (nábor a výber zamestnancov, assessment centrá, koučing, analýzy spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy, personálny audit a 360-stupňová spätná väzba).


Najvýznamnejšie referencie:

MTA SLOVAKIA, Scheaffler Skalica, Hella Slovakia, Slovak Telekom, BASF Slovensko, HMH, PosAm, Mondi SCP, ČSOB poisťovňa,  Hydrotour, WITTE Automotive CZ atď.

Mária Garayová

V súčasnosti pôsobí  ako nezávislý kouč, lektor a konzultant v oblasti ľudských zdrojov , kde pracovala v manažérskych pozíciách viac ako 21 rokov. V posledných 16 rokoch pre nadnárodné spoločnosti v sektore telekomunikácie a farmaceutický sektor. Počas týchto rokov  získala skúsenosti vo všetkých oblastiach ľudských zdrojov -  výber nových zamestnancov, Assessment centre a Development centre  adaptačný proces, rozvoj a  hodnotenie zamestnancov, motivácia, spokojnosť zamestnancov, poradenstvo a koučing.

Absolvovala  tréningy v oblasti personálnej praxe a manažérskych zručnosti a svoje zručnosti si doplnila o  certifikovaný tréning koučingu, Erickson  Coaching International.Je absolventkou FFUK v Bratislave, odbor andragogika.


Najvýznamnejšie referencie:

AstraZeneca AB, ČSOB, Hella Signal Lighting, PricewaterhouseCoopers a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 220 € 200 €
Cena s DPH / os. 264 € 240 €
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ