Facilitačné zručnosti

Termíny

Jar:
Jeseň:
 • 12. - 13.12.2019

Kurz „Facilitačné zručnosti“ je určený manažérom, projektovým manažérom, HR pracovníkom a všetkým tým, ktorí chcú rozvinúť svoje zručnosti v oblasti facilitovania v rámci stretnutí a workshopov, a tým tieto stretnutia zefektívniť.

Ciele

 • Porozumieť roliam a zodpovednostiam facilitátora, ako aj rozdielu medzi moderovaním a facilitovaním.
 • Zvládnuť prípravu a vedenie stretnutia s využitím facilitačných zručností
 • Zdokonaliť schopnosti účastníkov v používaní komunikačných nástrojov a techník facilitátora
 • Rozvinúť schopnosti účastníkov zvládať neštandardné a ťažké situácie v skupine

Obsah

Facilitácia

 • Základné princípy facilitácie
 • Roly, zodpovednosti a najdôležitejšie zručnosti facilitátora

Postup facilitovania

 • Praktický návod – kroky, ako postupovať pri facilitovaní

Zodpovednosti facilitátora, vedenie stretnutia

 • Orientácia v obsahu – orientácia v procese
 • Práca s časom
 • Otváranie a uzatváranie jednotlivých fáz stretnutia
 • Verbálne komunikačné zručnosti, práca s otázkami, neverbálne komunikačné zručnosti

Prevencia a intervenčné zásahy facilitátora

 • Typy zásahov
 • Zvládanie ťažších situácií v skupine:
  • – riešenie konfliktov, sporov a dilem,
  • – unikanie od témy,
  • – keď nikto nevie, ako ďalej,
  • – nežiaduce správanie jednotlivcov

Aby facilitácia bola úspešná

 • Ako zvládnuť najčastejšie riziká a chyby pri facilitovaní
 • Niektoré procesné nástroje, vybrané techniky práce so skupinou
 • Metódy vťahovania účastníkov do procesu

Videotréning facilitovania so spätnou väzbou

Lektori

Natália Kušnieriková

Ako trénerka pre firemné vzdelávanie pôsobí v FBE Bratislava od roku 2002. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, facilitácie, prevencie a riešenia konfliktov, tímovej spolupráce, zákazníckej orientácie a koučingu. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. 7 rokov pôsobila v medzinárodnej organizácii Partners for Democratic Change Slovakia – Centrum prevencie a riešenie konfliktov ako projektová manažérka a trénerka. Je členkou a certifikovanou koučkou SAKO, členkou a medzinárodne certifikovanou koučkou ACC v rámci ICF. Absolvovala tiež tréning Supervízia koučov (Sandra Wilson).


Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Schaeffker Kysuce, First Data Slovakia, ZSE, Mondi SCP, Volkswagen Slovakia, Nemak, VÚB, ČSOB, ZF Slovakia, ESET, Slovak Telekom, Matador Group, VW Finančné služby atď.

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ