Umenie vydržať a dotiahnuť veci do konca

 

Termíny

Jar:
 • 25. - 26.05.2020
 
Jeseň:
 

 

Na ceste k realizácii stanovených cieľov sa stretávame s faktormi, ktoré nás spomaľujú, brzdia a znemožňujú nám ciele dosiahnuť (odkladanie dôležitých úloh, negativizmus, výhovorky) a faktormi, ktoré nás posilňujú, podporujú a sú istou zárukou toho, že ciele naplníme (proaktivita, správne návyky, sebakontrola). Ako si vypestovať návyky, ktoré podporujú doťahovať naplánované veci do konca? Aj o tom je tento kurz vedený zážitkovou formou s množstvom zaujímavých cvičení. Kurz voľne nadväzuje na Časový manažment.

Ciele

 • Zbaviť sa prokrastinácie, perfekcionizmu a myšlienkových stereotypov.
 • Osvojiť si proaktívny a zodpovedný prístup k práci a k životu.
 • Naučiť sa metódy, ktorými sa dá posilňovať vôľa a sebakontrola.
 • Podporiť zavedenie správnych návykov a posilniť sebadisciplínu.

Obsah

Myšlienkové stereotypy – brzdy pokroku

 • Koniec výhovorkám! Ako zmeniť zabehnutý štýl myslenia, ktorý odvádza od cieľov?

Prokrastinácia – tichý zabijak efektivity

 • Ako prestať odkladať dôležité veci na neskôr a zbaviť sa robenia nepodstatných vecí?

Zvádzajúce hlasy sirén perfekcionizmu

 • Ako sa vymaniť z okov nezdravej snahy vždy dosahovať perfektný výkon?

V zajatí negatívnych emócií

 • Ako sa zbaviť paralyzujúcich emócií, ktoré bránia človeku v jeho rozvoji?
 • Ako byť rezistentný voči negativizmu a pesimizmu „toxických“ pracovníkov?

 

Proaktívny a zodpovedný prístup

 • Ako zmeniť výsledok akejkoľvek udalosti tým, že zmeníme svoju reakciu na ňu?

Obdivuhodná sila zvyku

 • Fungovanie návykov alebo prečo robíme to, čo robíme a ako to zmeniť?
 • Ako rozvíjať dobré návyky, ktoré sú užitočné pri dosahovaní naplánovaných cieľov?

Pevná vôľa ako sval

 • Ako sa dá posilňovať pevná vôľa a prečo je spoľahlivejšia než motivácia?

Zdroje a nástroje podporujúce pozitívnu zmenu

 • Akými spôsobmi identifikovať a rozvíjať svoje silné stránky?
 • Aký je prínos a úžitok sebakoučovania v manažérskej praxi?

Lektori

Alexander Plencner

Ako tréner FBE pôsobí od roku 2011. Špecializuje sa na realizáciu tréningov najmä z oblasti prezentačných zručností a komunikácie, asertivity, časového manažmentu, vedenia porád a mítingov a tréningu trénerov. Tréningy realizuje tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Je taktiež spoluautorom rozvojových programov, napr. medzinárodného programu pre spoločnosť Marlink realizovaného v USA, Európe a Ázii. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a doktorandské štúdium v odbore kulturológia na FF UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom a koordinátorom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC). Bol editorom medzinárodného odborného časopisu Mediální studia za Slovensko. Absolvuje pravidelný interný tréning FBE pre lektorov.


Najvýznamnejšie referencie:

Marlink, Schaeffler Kysuce, Global Blue, Marel, Plastic Omnium, Komerční banka, ESET, Johns Manville, Continental Matador Rubber, Nemak, Bekaert, BNP Paribas, ZF Slovakia, Slovak Telekom, ZSE atď.

Zuzana Kubisová

Zuzana pôsobí v FBE ako konzultant, lektor a kouč špecializujúci sa na oblasť personalistiky a riadenia ľudských zdrojov, rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, asertivity, tréningu trénerov a časového manažmentu, vrátane vedenia tréningov v anglickom jazyku. Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore obchodný manažment. Absolvovala taktiež ročné štúdium na ALCC American Language v NY v USA. Dlhoročne pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach na HR pozíciách a v riadiacich funkciách, 6 rokov ako HR manažérka spoločnosti Wϋrth. Zuzana absolvovala certifikovaný kurz v rámci ICF v oblasti koučingu a je certifikovanou trénerkou DISC®.


Najvýznamnejšie referencie:

Lucron, Continental Matador Rubber, Schaeffler Skalica, Schaeffler Kysuce, Nemak, Československá obchodná banka, Würth, Sky Europe Airlines atď.

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ