Strategický pohľad na manažment zmien po kríze (prezenčne/online)

 

Termíny

Jar:
 • 26.05.2020
 • 22.06.2020
 
Jeseň:
 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

Obsah

V reakcii na krízu sme prijímali okamžité a dočasné krízové opatrenia. Teraz sa začíname vracať „k normálu“ - bude to však „nový normál“, s desiatkami väčších a menších zmien a prijatých opatrení, nie predchádzajúci stav.

 

Nová realita: pohyblivé ciele

 • Čo už vieme že zostáva nemenné (rovnaké ako pred krízou)?
 • Z toho, čo sa bude meniť, kde už vieme, ako má tá zmena vyzerať? 
 • Known Unknowns“ vs „Unknown Unknowns“

Alternatívne scenáre

 • Príprava na budúcnosť, ktorú nepoznáme.
 • Popis a vizualizácie scenárov, ich validácia, identifikácia opatrení.
 • Od rizík k príležitostiam: dve strany jednej mince.

Manažment zmien a práca s ľuďmi 

 • Burning platform – znova a znova vysvetľujte, prečo sú zmeny potrebné .
 • „Pohoďáci“ aj „ustráchaní“, „odpočinutí“ aj „uštvaní“ - ľudia prežívali krízu veľmi rôzne.
 • Ostrovy istoty v mori neistoty – o čo sa však môžeme oprieť.

 

Lektori

Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.


Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed -
Program -
Ukončenie 12:00

Cena za kurz

Základná cena
Cena bez DPH / os. 170 €
Cena s DPH / os. 204 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ