Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania - online/na diaľku

 

Termíny

Jar:
 • 11. - 12.05.2020
 
Jeseň:
 

 

Ciele

 

 • Oboznámiť sa s princípmi agilného projektového a procesného riadenia.
 • Vytvoriť predpoklady pre zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov, ako aj schopnosti lepšie reagovať na zmeny. Poukázať na výhody tradičných a agilných prístupov a ukázať ako ich spojením využiť silné stránky každého z nich tzv. hybdridné projektové riadenie.
 • Naučiť sa získavať súhlas zainteresovaných strán pri agilných iteráciách a vyrovnávať sa s problémovými situáciami.
 • Ukázať základné princípy optimalizácie hodnotového toku s ohľadom na pridanú hodnotu pre zákazníka a business value added z pohľadu spoločnosti.

 

Obsah

Charakteristika a forma tréningu:

Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, odbornosť výkladu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe. Vieme, že udržanie pozornosti online je náročné. Pristúpili sme preto k oddeleniu prípravy (pre-work), krátkych interaktívnych online blokov, dištančnej lektorskej podpory a overenia správneho nasadenia do praxe.

V priebehu online kurzu budú využívané nasledujúce metódy práce:

 • Videokonferencie cez nástroj podľa preferencií zákazníka.
 • Zážitkové cvičenia formou interaktívneho obsahu zdieľaného lektorom bez potreby inštalácie dodatočných softvérov, pričom účastníci sa zapájajú do cvičenia cez svoj smartphone.
 • Skupinová práca na definovanom zadaní s využitím virtuálnych miestností pre menšie skupinky.
 • Prípadové štúdie formou zostrihaného videa, kedy v etapách medzi ukážkami účastníci analyzujú a navrhujú riešenie situácie.
 • Riešenie konkrétnych problémov s využitím online templatov.
 • Nasadenie najvhodnejších kolaboratívnych riešení projektové riadenie či procesnú optimalizáciu.

 Zvládnutie otázok agilného riadenia, ktorými sú:

 • Pochopenie zákazníckych požiadaviek a zvládnutie neurčitosti zadania.
 • Prioritizácia a rozhodovanie v najneskoršom možnom momente (ALAP) pri zohľadnení Definition of Done.
 • Analýza „user stories“ a rozhodovanie v komplexnosti.
 • Vytvorenie big picture a optimalizácia zdieľania informácií v agilných tímoch - planning, stand-up, review, retrospektíva.
 • Release management, riadenie zdrojov a riziká pri zmene kultúry organizácie.
 • Hybridné projektové riadenie – prepojenie tradičných a agilných prístupov.

Lektori

Dean Reš

Vo firme FBE pracuje ako IPMA® Level B - Certified Senior Consultant so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Od roku 2011 pôsobí ako projektový manažér na medzinárodnej úrovni a poskytuje poradenské služby klientom v Holandsku, Ruskej federácii, Poľsku, Lotyšsku, Maďarsku, Českej republike, Malte a na Slovensku. Absolvoval štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane Global Consulting Program na Ohio University.


Najvýznamnejšie referencie:

UP Slovensko, Medtronic, Knauf, Generali Poisťovňa, VÚB, Prvá stavebná sporiteľňa, ZF Slovakia, CRH North Danube, Slovnaft, Volkswagen, WITTE Automotive, Hoval, Marel, SHP, Schaeffler, Johns Manville a ďalší.

Martin Krnáč

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na  projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Vedie projekty nasádzania výrobných systémov a tiež zabezpečuje implementáciu softvérovej podpory pre SPC a VSM. Predtým pracoval ako projektový manažér v oblasti procesného riadenia v globálnej IT spoločnosti, koordinoval projekty inovácii a zavádzanie nových systémov. Absolvoval štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Workshopy a školenia vedie aj v anglickom jazyku.


Najvýznamnejšie referencie:

PosAm, Cikautxo, VÚB, Tatra banka, Knauf Insulation, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA Sinter, MIBA Steeltec, Agrana, RF, LEONI, MAREL, Nissens, Gleistein a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €
Miesto konania kurzu: na diaľku

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ