Korporátna e-mailová komunikácia (online)

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 • 09.11.2020
 

 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude kurz realizovaný online formou.

Ciele

 • Naučiť účastníkov profesionálne e-mailovo komunikovať so spolupracovníkmi.
 • Rozvinúť schopnosť používať ústretový, praktický a efektívny spôsob e-mailovej komunikácie.
 • Osvojiť si štandardy účelného využívania e-mailovej formy komunikácie v organizácii.
 • Zdokonaliť sa v písaní e-mailov na reálnych situáciách účastníkov a odstrániť najčastejšie chyby.

 

Obsah

Princípy profesionálnej e-mailovej komunikácie

 • Zrozumiteľnosť, jasnosť, presnosť, korektnosť, ústretovosť.
 • Štruktúra e-mailu, štandardy, pravidlá profesionálneho písania e-mailov, Netiquette.
 • Riziká e-mailovej komunikácie a ich eliminácia (eliminácia emočného posunu a pod.).
 • Vedenie e-mailovej konverzácie.

Analýza e-mailovej komunikácie z praxe účastníkov

Analýza vzoriek e-mailovej komunikácie účastníkov z pohľadu formy, štylistiky, zrozumiteľnosti, vzniku nedorozumení a možností rôznej interpretácie textu. Koučingová spätná väzba lektora.

 

Praktický tréning písania e-mailov v podľa agendy účastníkov

 • Písanie e-mailov, lektorská spätná väzba k výsledkom cvičení.
 • E-mailové štandardy a e-mailové frázy.
 • E-mailové šablóny a chyby pri ich využívaní.

Pravidlá pre využívanie e-mailu v organizácii (adresovanie, používanie CC a pod.)

Ako zefektívniť písanie e-mailov

 • Kedy používať e-mail a kedy zvoliť iný komunikačný kanál.
 • Workshop zameraný na zvýšenie efektivity písania e-mailov.

Práca s plánmi osobného rozvoja

 

 

Prework: Na kurz si, prosím, prineste 2-3 e-maily alebo komunikačné situácie zo svojej pracovnej praxe.

Lektori

Alexander Plencner

Ako tréner FBE pôsobí od roku 2011. Špecializuje sa na realizáciu tréningov najmä z oblasti prezentačných zručností a komunikácie, asertivity, časového manažmentu, vedenia porád a mítingov a tréningu trénerov. Tréningy realizuje tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Je taktiež spoluautorom rozvojových programov, napr. medzinárodného programu pre spoločnosť Marlink realizovaného v USA, Európe a Ázii. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a doktorandské štúdium v odbore kulturológia na FF UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom a koordinátorom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC). Bol editorom medzinárodného odborného časopisu Mediální studia za Slovensko. Absolvuje pravidelný interný tréning FBE pre lektorov.


Najvýznamnejšie referencie:

Marlink, Schaeffler Kysuce, Global Blue, Marel, Plastic Omnium, Komerční banka, ESET, Johns Manville, Continental Matador Rubber, Nemak, Bekaert, BNP Paribas, ZF Slovakia, Slovak Telekom, ZSE atď.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 180 € 160 €
Cena s DPH / os. 216 € 192 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ