Ako vyhodnocovať a zlepšovať firemné vzdelávanie (online)

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 • 22.10.2020
 

 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude kurz realizovaný online formou.

 

Kurz je určený špecialistom a manažérom vzdelávania. Užitočnosť kurzu ocenia aj vedúci pracovníci, ktorí chcú cieleným rozvojom zlepšiť efektivitu výkonu svojich spolupracovníkov a tímov.

Ciele

 • Pozrieť sa na vzdelávanie ako na aktivitu s pridanou hodnotou, ktorej efekt je možné vyhodnotiť.
 • Zreflektovať aktuálny spôsob vyhodnocovania vzdelávania v našej spoločnosti a inšpirovať sa systematickým modelom hodnotenia efektivity vzdelávania.
 • Identifikovať konkrétne možnosti pre zlepšenie nášho systému vyhodnocovania vzdelávania.
 • Urobiť si benchmark (porovnanie) s kolegami a odborníkmi na vzdelávanie z iných firiem.

 

Obsah

Prečo je dôležité vyhodnocovať pridanú hodnotu rozvoja zamestnancov?

 • Vzdelávanie nie je improvizácia, ale systém, ktorý má hlavu a pätu.
 • Diskusný kotol – dá sa versus nedá sa vyhodnocovať efekt vzdelávania podľa potrieb manažmentu.

 

Vzdelávanie očami zamestnanca, očami vedúceho a očami manažmentu

 • Motivačné pole jednotlivých zainteresovaných strán v procese vzdelávania.
 • Úloha personalistu a manažéra v hodnotení vzdelávania.

 

Hodnotenie efektivity vzdelávacích aktivít

 • Praktický model vyhodnocovania vzdelávania.
 • Prepojenie s HR stratégiou, rozpočtovaním a hodnotiacim systémom firmy.
 • Ako ho uviesť do praxe.

Príležitosti a praktické kroky v zlepšovaní systému vyhodnocovania v našej firme

 • Benchmark (porovnanie) nášho systému s inými systémami vyhodnocovania vzdelávania.
 • Vytvorenie akčného plánu pre zlepšenie, s ktorým sa vrátim do svojej firmy.

Na kurz si prineste nástroje vyhodnocovania vzdelávania, ktoré aktuálne používate.

Lektori

Ján Hradský

V FBE Bratislava pôsobí ako business development manager, konzultant a lektor. Prináša skúsenosti z oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2003 pracoval na riadiacich pozíciách v HR manažmente a od roku 2007 bol členom expertného tímu s misiou strategickej organizčnej transformácie korporácie Honeywell.
Popri manažérskych skúsenostiach prináša aj expertízu spojenú s dizajnom HR procesov, dizajnom organizácie a s implementáciou systémov riadenia založených na princípoch Lean manažmentu. V uvedených oblastiach asolvoval medzinárodné manažérske a expertné tréningy a certifikované rozvojové programy.


Najvýznamnejšie referencie:

Honeywell, Wuxi Yeong Precision Machinery, Cimos, JKM automotive, Molex, Falck, Tatra banka, PosAm atď.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 220 € 200 €
Cena s DPH / os. 264 € 240 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ