PETER ELBERT

Študoval na Technickej univerzite v Košiciach. Pracoval v popredných firmách v oblasti automobilového priemyslu. Zameriava sa na oblasť kvality, zlepšovania, logistických procesov, mapovania, riadenia hodnotových tokov a Lean. Má bohaté skúsenosti s nábehmi sériovej výroby(APQP/PPAP), FMEA, normovanie práce podľa MOST. Ovláda tiež IATF 16 949. Je certifikovaný audítor podľa VDA 6.3.

Hlavné referencie: IEE Sensing, Grupo Antolin, Magna Electronics, U-shin, Embraco.