23. - 24.11.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

23. - 24.11.2017
Leadership IV Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

27. - 28.11.2017 Prihlasovanie ukončené
Presentation Skills in English I

28. - 29.11.2017
Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

28. - 29.11.2017
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

29.11.2017
Tréning vizuálnej komunikácie - Doodling

30.11. - 01.12.2017
PM I - Projektový manažment I

30.11. - 01.12.2017
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

04.12.2017
Hodnotiaci rozhovor

04. - 05.12.2017
Lean II – Value Stream Management

05. - 06.12.2017
Leadership III Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

06. - 07.12.2017
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

07. - 08.12.2017
Asertivita

11. - 12.12.2017
Facilitačné zručnosti

11.12.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

12.12.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

12. - 13.12.2017
Kreativita I Ako získať skutočne dobré nápady

14. - 15.12.2017
Emocionálna inteligencia

14. - 15.12.2017
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov