26. - 27.09.2017
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

28.09.2017
8D - Riešenie problémov metódou 8D

28. - 29.09.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

28. - 29.09.2017
Manažérske zručnosti I Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

29.09.2017
Moderovanie workshopov Riešenia problémov a zlepšovania procesov

02. - 03.10.2017
Lean Management I

03.10.2017
Virtuálne projektové tímy

04.10.2017
Každý telefonát je príležitosť

04.10.2017
Motivácia zamestnancov Ako môže personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov

05. - 06.10.2017
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality

05. - 06.10.2017
Leadership I Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší

09.10.2017
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

10. - 11.10.2017
PM II - Projektový manažment II

11. - 12.10.2017
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC

12. - 13.10.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

13.10.2017
Manažérske zručnosti III Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

16. - 18.10.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

16. - 17.10.2017
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

18.10.2017
Riešenie ťažkých situácii v telefonických rozhovoroch

19. - 20.10.2017
Empowerment

20.10.2017
Telefonická komunikácia pre Service Desk

23. - 24.10.2017
Manažérske rozhodovanie

23. - 24.10.2017
TQM I - Plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma

25.10.2017
Delegovanie

25. - 27.10.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

26.10.2017
Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie

26. - 27.10.2017
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

02. - 03.11.2017
Prezentačné zručnosti II Chcem, aby mi zatlieskali

02. - 03.11.2017
Vymáhanie pohľadávok po telefóne

06. - 07.11.2017
Prevencia a riešenie konfliktov

07. - 08.11.2017
PM III - Komunikácia v projektovom riadení

08.11.2017
Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád

09. - 10.11.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

09. - 10.11.2017
Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

13. - 14.11.2017
Kreativita I Ako získať skutočne dobré nápady

13. - 14.11.2017
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

13. - 14.11.2017
TQM II - Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma

15. - 16.11.2017
Časový manažment

15. - 16.11.2017
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

15. - 16.11.2017
Koučingový prístup v praxi lídra

20. - 21.11.2017
Presvedčivý predaj - predaj riešení

22.11.2017
Stres manažment

23. - 24.11.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

23. - 24.11.2017
Leadership IV Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

27. - 28.11.2017
Presentation Skills in English I

28. - 29.11.2017
Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

28. - 29.11.2017
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

29.11.2017
Tréning vizuálnej komunikácie - Doodling

30.11. - 01.12.2017
PM I - Projektový manažment I

30.11. - 01.12.2017
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

04.12.2017
Hodnotiaci rozhovor

04. - 05.12.2017
Lean II – Value Stream Management

05. - 06.12.2017
Leadership III Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

06. - 07.12.2017
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

07. - 08.12.2017
Asertivita

11. - 12.12.2017
Facilitačné zručnosti

11.12.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

12.12.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

14. - 15.12.2017
Emocionálna inteligencia

14. - 15.12.2017
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

// --------------EN verzia ----------------------------------