02. - 03.05.2017
PM I - Projektový manažment I

04. - 05.05.2017
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC

04. - 05.05.2017
Štyri kľúčové rozhovory so zamestnancom

09. - 10.05.2017
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

10. - 12.05.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

11. - 12.05.2017
Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

15.05.2017
Stres manažment

16. - 17.05.2017
Leadership I Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší

16. - 17.05.2017
Presentation Skills in English I

18. - 19.05.2017
Emocionálna inteligencia

18. - 19.05.2017
PM III - Komunikácia v projektovom riadení

22.05.2017
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

22. - 23.05.2017
Prezentačné zručnosti II Chcem, aby mi zatlieskali

23. - 24.05.2017
Lean II – Value Stream Management

24.05.2017
Delegovanie

25. - 26.05.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

25.05.2017
Príspevok do porady – zanechaj stopu Predaj seba, výsledky svojej práce a svoje nápady

30. - 31.05.2017
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality

30. - 31.05.2017
Emocionálna inteligencia

30. - 31.05.2017
MSA - Analýza systému merania Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

01. - 02.06.2017
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

01.06.2017
STD - Štandardizácia výrobných procesov Efektívne pracovné postupy – Standard Work

01. - 02.06.2017
YB - Six Sigma Yellow Belt Training

02.06.2017
EPR - Efektívne procesné riadenie – popis a štandardizácia procesov

05.06.2017
Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov (v súľade s ISO 26262)

05. - 06.06.2017
Presvedčivý predaj - techniky predaja

06. - 07.06.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

06. - 07.06.2017
Leadership with Horses Zážitkové učenie s koňmi

07.06.2017
Profesionálna e-mailová komunikácia

08. - 09.06.2017
Vodcovstvo v projektovom riadení

12.06.2017
Lean III – Shopfloor Management Zlepšovanie priamo vo výrobnej prevádzke

12. - 13.06.2017
Vyjednávanie v obchodnom jednaní

13. - 14.06.2017
Logistika a Supply Chain Management

14.06.2017
Ako riadiť Gen Y

15. - 16.06.2017
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

16.06.2017
Ako zakopať "vojnové sekery"? Ako skutočne zlepšiť vzťahy v našich tímoch?

19. - 20.06.2017
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

19. - 20.06.2017
TPM - Totálne produktívna údržba

21.06.2017
Manažérske zručnosti III Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

21. - 22.06.2017
Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

22.06.2017
Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád

23.06.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

26.06.2017
Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania

26. - 27.06.2017
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

27. - 28.06.2017
Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

28. - 29.06.2017
Lean IV – Produktivita a normovanie práce

29. - 30.06.2017
Asertivita

29.06.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

30.06.2017
Balanced Scorecard a meranie výkonnosti

30.06.2017
Projektový manažment pre manažérov a sponzorov projektov

03. - 04.07.2017
Emocionálna inteligencia

03. - 04.07.2017
Riadenie komplexných projektov - simulácia

03. - 04.07.2017
Úvod do MINITAB®

06. - 07.07.2017
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

06. - 07.07.2017
PM I - Projektový manažment I

10.07.2017
Riadenie rizík v projektoch

11. - 12.07.2017
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

11. - 12.07.2017
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

12. - 13.07.2017
Časový manažment

13. - 14.07.2017
PM II - Projektový manažment II

17. - 19.07.2017
SPC I - Štatistické metódy riadenia

18. - 19.07.2017
Project Management I (English)

24. - 25.08.2017
Prezentačné zručnosti II Chcem, aby mi zatlieskali

11. - 12.09.2017
Asertivita

13. - 14.09.2017
Úvod do MINITAB®

19. - 20.09.2017
PM I - Projektový manažment I

21. - 22.09.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

21. - 22.09.2017
MSA - Analýza systému merania Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

22.09.2017
Stres manažment

25.09.2017
QFD - Prenášanie požiadaviek do procesov

25. - 27.09.2017
SPC I - Štatistické metódy riadenia

26. - 27.09.2017
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

28.09.2017
8D - Riešenie problémov metódou 8D

28. - 29.09.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

28. - 29.09.2017
Manažérske zručnosti I Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

29.09.2017
Moderovanie workshopov Riešenia problémov a zlepšovania procesov

02. - 03.10.2017
Lean Management I

03.10.2017
Virtuálne projektové tímy

04.10.2017
Každý telefonát je príležitosť

04.10.2017
Motivácia zamestnancov Ako môže personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov

05. - 06.10.2017
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality

05. - 06.10.2017
Leadership I Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší

09.10.2017
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

10. - 11.10.2017
PM II - Projektový manažment II

11. - 12.10.2017
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC

12. - 13.10.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

13.10.2017
Manažérske zručnosti III Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

16. - 18.10.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

16. - 17.10.2017
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

18.10.2017
Riešenie ťažkých situácii v telefonických rozhovoroch

19. - 20.10.2017
Empowerment

20.10.2017
Telefonická komunikácia pre Service Desk

23. - 24.10.2017
Manažérske rozhodovanie

23. - 24.10.2017
TQM I - Plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma

25.10.2017
Delegovanie

25. - 27.10.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

26.10.2017
Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie

26. - 27.10.2017
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

02. - 03.11.2017
Prezentačné zručnosti II Chcem, aby mi zatlieskali

02. - 03.11.2017
Vymáhanie pohľadávok po telefóne

06. - 07.11.2017
Prevencia a riešenie konfliktov

07. - 08.11.2017
PM III - Komunikácia v projektovom riadení

08.11.2017
Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád

09. - 10.11.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

09. - 10.11.2017
Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

13. - 14.11.2017
Kreativita I Ako získať skutočne dobré nápady

13. - 14.11.2017
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

13. - 14.11.2017
TQM II - Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma

15. - 16.11.2017
Časový manažment

15. - 16.11.2017
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

15. - 16.11.2017
Koučingový prístup v praxi lídra

20. - 21.11.2017
Presvedčivý predaj - predaj riešení

22.11.2017
Stres manažment

23. - 24.11.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

23. - 24.11.2017
Leadership IV Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

27. - 28.11.2017
Presentation Skills in English I

28. - 29.11.2017
Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

28. - 29.11.2017
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

29.11.2017
Tréning vizuálnej komunikácie - Doodling

30.11. - 01.12.2017
PM I - Projektový manažment I

30.11. - 01.12.2017
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

04.12.2017
Hodnotiaci rozhovor

04. - 05.12.2017
Lean II – Value Stream Management

05. - 06.12.2017
Leadership III Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

06. - 07.12.2017
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

07. - 08.12.2017
Asertivita

11. - 12.12.2017
Facilitačné zručnosti

11.12.2017
GB - Six Sigma Green Belt Training

12.12.2017
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

14. - 15.12.2017
Emocionálna inteligencia