14.02.2018
Myslenie v súvislostiach Analytické myslenie

21.02.2018
Cesta k funkčnému manažérskemu tímu

28.02.2018
Simulácia ZAP - Zved Analytik Projektant Trojdielny špionážny triler s intenzívnym rozvojom formou zážitku

07.03.2018
Môžeš sa na mňa spoľahnúť

14. - 15.03.2018
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

19. - 20.03.2018
Manažérske zručnosti I Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

22. - 23.03.2018
PM I - Projektový manažment I

26. - 27.03.2018
Časový manažment

27.03.2018
Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov a koordinátorov vzdelávania

05. - 06.04.2018
GB - Six Sigma Green Belt Training

09. - 10.04.2018
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

11. - 13.04.2018
SPC I - Štatistické metódy riadenia

12. - 13.04.2018
PM II - Projektový manažment II

16. - 17.04.2018
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

16.04.2018
QFD - Prenášanie požiadaviek do procesov

17. - 18.04.2018
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

18.04.2018
Profesionálna telefonická komunikácia

19. - 20.04.2018
Asertivita

19. - 20.04.2018
Lean Management I

23. - 24.04.2018
Leadership I Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší

23. - 24.04.2018
Riadenie komplexných projektov - simulácia

25. - 26.04.2018
GB - Six Sigma Green Belt Training

26. - 27.04.2018
Štyri kľúčové rozhovory so zamestnancom

02. - 04.05.2018
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

02. - 03.05.2018
PM III - Komunikácia v projektovom riadení

02. - 03.05.2018
YB - Six Sigma Yellow Belt Training

04.05.2018
Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov

10.05.2018
8D - Riešenie problémov metódou 8D

10. - 11.05.2018
Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

10. - 11.05.2018
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC

11.05.2018
Moderovanie workshopov Riešenia problémov a zlepšovania procesov

14.05.2018
Delegovanie

14. - 16.05.2018
GB - Six Sigma Green Belt Training

15. - 16.05.2018
Presentation Skills in English I

17. - 18.05.2018
Leadership V Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia

17. - 18.05.2018
Lean II – Value Stream Management

21. - 22.05.2018
PM I - Projektový manažment I

23.05.2018
EPR - Efektívne procesné riadenie – popis a štandardizácia procesov

24. - 25.05.2018
Emocionálna inteligencia

24. - 25.05.2018
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

28. - 29.05.2018
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

28. - 29.05.2018
Prezentačné zručnosti II Chcem, aby mi zatlieskali

30.05.2018
Lean III – Shopfloor Management Zlepšovanie priamo vo výrobnej prevádzke

30. - 31.05.2018
MSA - Analýza systému merania Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

30. - 31.05.2018
Vodcovstvo v projektovom riadení

31.05. - 01.06.2018
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

01.06.2018
Riadenie projektov s podporou MS Project

04. - 05.06.2018
Leadership with Horses Zážitkové učenie s koňmi

04. - 05.06.2018
Presvedčivý predaj - techniky predaja

04. - 05.06.2018
TPM - Totálne produktívna údržba

06.06.2018
Profesionálna e-mailová komunikácia

06.06.2018
STD - Štandardizácia výrobných procesov Efektívne pracovné postupy – Standard Work

06.06.2018
Stres manažment

07. - 08.06.2018
GB - Six Sigma Green Belt Training

11.06.2018
Ako riadiť Gen Y

11. - 12.06.2018
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality

12. - 13.06.2018
Presentation Skills in English II

12. - 13.06.2018
Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

13. - 14.06.2018
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

14. - 15.06.2018
Logistika a Supply Chain Management

14. - 15.06.2018
Vyjednávanie v obchodnom jednaní

15.06.2018
Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov (v súľade s ISO 26262)

18. - 19.06.2018
Úvod do MINITAB®

20.06.2018
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

20.06.2018
Manažérske zručnosti III Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

21. - 22.06.2018
Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

21. - 22.06.2018
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

25. - 26.06.2018
Asertivita

25.06.2018
Balanced Scorecard a meranie výkonnosti

26. - 27.06.2018
Lean IV – Produktivita a normovanie práce

27. - 28.06.2018
Emocionálna inteligencia

28.06.2018
GB - Six Sigma Green Belt Training

29.06.2018
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

29.06.2018
Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania

02. - 03.07.2018
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

02. - 03.07.2018
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

09. - 10.07.2018
Časový manažment

10. - 11.07.2018
PM I - Projektový manažment I

11. - 13.07.2018
SPC I - Štatistické metódy riadenia

12.07.2018
Riadenie rizík v projektoch

16. - 17.07.2018
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

17. - 18.07.2018
PM II - Projektový manažment II

23. - 24.08.2018
Prezentačné zručnosti II Chcem, aby mi zatlieskali

18. - 19.09.2018
PM I - Projektový manažment I

18. - 19.09.2018
Project Management I (English)

20. - 21.09.2018
GB - Six Sigma Green Belt Training

20. - 21.09.2018
Manažérske zručnosti I Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

24. - 26.09.2018
SPC I - Štatistické metódy riadenia

26.09.2018
Motivácia zamestnancov Ako môže personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov

27. - 28.09.2018
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

27. - 28.09.2018
Leadership I Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší

01.10.2018
Manažérske zručnosti III Motivácia - kľúč k špičkovým výkonom

01. - 02.10.2018
MSA - Analýza systému merania Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

02. - 03.10.2018
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

03.10.2018
Každý telefonát je príležitosť

03. - 04.10.2018
Úvod do MINITAB®

05.10.2018
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

08. - 09.10.2018
Empowerment

08. - 09.10.2018
GB - Six Sigma Green Belt Training

10. - 11.10.2018
Lean Management I

10.10.2018
QFD - Prenášanie požiadaviek do procesov

10.10.2018
Riešenie ťažkých situácii v telefonických rozhovoroch

11. - 12.10.2018
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

15. - 17.10.2018
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

15. - 16.10.2018
Manažérske rozhodovanie

17.10.2018
Cesta k funkčnému manažérskemu tímu

17.10.2018
Delegovanie

17.10.2018
Telefonická komunikácia pre Service Desk

18. - 19.10.2018
PM II - Projektový manažment II

18. - 19.10.2018
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC

22.10.2018
8D - Riešenie problémov metódou 8D

22. - 23.10.2018
Prezentačné zručnosti II Chcem, aby mi zatlieskali

23.10.2018
Moderovanie workshopov Riešenia problémov a zlepšovania procesov

24.10.2018
Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie

24. - 26.10.2018
GB - Six Sigma Green Belt Training

24. - 25.10.2018
TQM I - Plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma

25. - 26.10.2018
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

26.10.2018
E-Collaboration - spolupráca tímov na diaľku Virtuálne projektové tímy

29. - 30.10.2018
PMP®- Project Management Professional: príprava na certifikáciu

29. - 30.10.2018
Vymáhanie pohľadávok po telefóne

05. - 06.11.2018
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality

05. - 06.11.2018
Prevencia a riešenie konfliktov

06. - 07.11.2018
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

07.11.2018
Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád

08. - 09.11.2018
PM III - Komunikácia v projektovom riadení

08. - 09.11.2018
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

12. - 13.11.2018
GB - Six Sigma Green Belt Training

12. - 13.11.2018
Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

14. - 15.11.2018
Kreativita I Ako získať skutočne dobré nápady

14. - 15.11.2018
TQM II - Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma

19. - 20.11.2018
Časový manažment

19. - 20.11.2018
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

21. - 22.11.2018
Presvedčivý predaj - predaj riešení

21.11.2018
Stres manažment

22. - 23.11.2018
Koučingový prístup v praxi lídra

23.11.2018
Tréning vizuálnej komunikácie - Doodling

26. - 27.11.2018
Leadership IV Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

27. - 28.11.2018
Lean II – Value Stream Management

27. - 28.11.2018
Presentation Skills in English I

28. - 29.11.2018
Manažérske zručnosti II Chcem mať efektívny a výkonný tím

29. - 30.11.2018
PM I - Projektový manažment I

03. - 04.12.2018
Prezentačné zručnosti I Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy

03. - 04.12.2018
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

05.12.2018
Hodnotiaci rozhovor

05.12.2018
Myslenie v súvislostiach Analytické myslenie

06. - 07.12.2018
Leadership III Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí

10. - 11.12.2018
Asertivita

11. - 12.12.2018
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

12.12.2018
GB - Six Sigma Green Belt Training

13.12.2018
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

13. - 14.12.2018
Facilitačné zručnosti

17. - 18.12.2018
Emocionálna inteligencia