Individuálny a skupinový koučing

"Stávame sa tým, o čom vedome snívame."
Anonym

Rozvoj býva tým efektívnejší, čím viac reflektuje individuálne potreby jednotlivcov a zároveň v čo najväčšej miere podporuje ich vnútorné zdroje. Koučing je jednou z možností ako dosiahnuť individuálny rozvoj, kedy kouč pomáha „prebudiť“ individuálny potenciál koučovaného.
FBE ponúka viaceré formy koučingu či koučingového prístupu pre osobnostný alebo profesionálny rast: