polakovaKtorým oblastiam koučovania sa najviac venujete?

  • performance a skills koučingu
  • tréningom a konzultáciám v oblasti osobného rozvoja
  • koučingu v oblasti zvyšovania kvality manažérskych zručností
  • koučingu obchodných zručností

Vzdelanie

1982 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Chemicko-technologická fakulta

Predchádzajúce profesionálne skúsenosti

Dĺžka praxe v oblasti rozvoja ľudí – 16 rokov
1993 - dnes, kouč a tréner soft skills pre rôzne spoločnosti v SR a ČR pre FBE Bratislava
1983 - 1993, manažér, Záhorácke pekárne a cukrárne, Malacky
1982 - 1983, asistentka výrobného riaditeľa, Mlyny a pekárne, Bratislava

Odborná kvalifikácia a akreditácia kouča

2009 Systemický manažment a koučovanie- Co/Man, 1. systemická, s.r.o.,B.Bystrica
2009 Brief Coaching, Peter Szabo, Švajčiarsko
2008 členka Slovenskej asociácie koučov
2008- dnes Príprava na certifikáciu podľa SAKO a ICF
2007 Tréning koučov / princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový koučing (ARK Consulting, s.r.o. v rozsahu 56 hodín)

Iná odborná kvalifikácia kouča

2008 tvorba a manažment projektov, AI Nova, SR
2004 Process Management-TQM, John Marsh, USA
2001 Markenpositionierung, Lifetime, Rakúsko
2000 Manažérske systémy, John Sipple, USA
1998 stáž v Institut fur Kommunikation und Organisationsentwicklung, Švajčiarsko
1997 Train the Trainer, Hacland Browne@Associates, Kanada
1994 Personalmanagement, OWZ, Bayern, Nemecko
Interný rozvojový tréningový program lektorov a koučov spoločností FBE Bratislava a FBE Praha.

Referencie v koučingu

Firmy: (koučing interných koučov)
Slovak Telekom, VUB, Česká spořitelna, Živnostenská banka, ZSE Kooperativa, VUB, Živnostenská banka

Pozície: ( individuálny koučing manažérskych zručností a rozvoja osobnosti)

  • obchodný riaditeľ, logistická spoločnosť
  • HR manager, telco firma
  • riaditeľ pobočky, holding/ facility management

OTÁZKY PRE KOUČA:

Čo vám prináša koučing (motivácia) a prečo koučujete?

Záujem o koučing vyplynul prirodzene ako súčasť mojich aktivít v oblasti vzdelávania ľudí. V istých situáciách som mala dojem, že při školeniach narážame na bariéru pri rozvoji ľudí a hľadala som ďalšie cesty. Zistila som, že dobrí koučovia sú nielen psychológovia, ale veľa ľudí z praxe. Myslím, že práve moja manažérska prax, skúsenosti pri výchove 4 detí a hľadaní súladu medzi rodinným životom a kariérou je môj osobný vklad do role kouča.

Najbližšia mi je téma koučovania ak, koučovaný hľadá cestu z problémových situácií, keď potrebuje získať istotu pre svoje rozhodnutia, keď chce pracovať na vzťahoch s ľuďmi preňho dôležitými.

Akou formou/metódou koučujete? (napr. systemický koučing, GROW apod.)

Koučujem predovšetkým metódou GROW a systemický koučing v súlade s prístupom, v ktorom rozlišujeme štyri úrovne využitia koučingových nástrojov: koučingová spätná väzba, koučing zručností, koučing role a osobnostný koučing.

Kedy nekoučovať?

Odmietla by som, ak téma by bola v rozpore s mojimi hodnotami.

Aké informácie budete chcieť vedieť predtým ako zvážite, či individuálny koučing v danom prípade má zmysel, alebo je vopred „odsúdený na neúspech“?

Myslím, že žiadny koučing nie je vopred odsúdený na neúspech, sú len indície, ktoré napovedajú, či priebeh bude príjemný alebo zložitý. Mám skúsenosť z niekoľkých koučingov, ktoré vyzerali na prvý pohľad ako neúspešné. Ľudia si odnášajú vypovedané myšlienky a pracujú s nimi. A niekedy po čase príde k žiadúcemu posunu.

Success story – Čo považujete za svoj úspech?

Za najväčší úspech by som označila kariérny postup koučovaného z pozície obchodník na miesto supervízora pre obchod a potom obchodný riaditeľ. Mám radosť z každej situácie, kde koučing pomohol. Ako neúspech vnímam prípad, kde som nezachytila volanie o pomoc, ktoré bolo maskované veľmi sebavedomím až arogantným vystupovaním a človek odišiel z pracovnej pozície, na ktorú mal všetky predpoklady, ale mal pocit, že veci nezvláda.

Čo Vás motivuje/motivovalo, aby ste začala pôsobiť práve ako kouč? Prečo v tejto oblasti zostávate a čo je Vašim osobným vkladom do role kouča?

O koučing sa zaujímam asi 10 rokov. Vyplynulo to prirodzene ako súčasť mojich aktivít v oblasti rozvoja ľudí. V SR a ČR bol spočiatku záujem o individuálny rozvoj zručností, predovšetkým v Call Centrách pre operátorov, supervízorov a vedúcich CC. Na tento spôsob koučingu sme v rámci FBE vytvorili vlastné know how. V istých situáciách som mala dojem, že narážame na istú bariéru pri rozvoji ľudí. Samoštúdiom som hľadala ďalšie cesty. Zistila som, že dobrí koučovia sú nielen psychológovia, ale veľa ľudí z praxe. Myslím, že práve moja manažérska prax, skúsenosti pri výchove 4 detí a hľadaní súladu medzi rodinným životom a kariérou je môj osobný vklad do role kouča. Moja životná skúsenosť mi pomáha pochopiť radosti a starosti ľudí a byť im oporou v ich životných situáciách.

Akým iným profesionálnym aktivitám sa v súčasnej dobe venujete?

Moje ďalšie pracovné aktivity sú predovšetkým lektorovanie a príprava vzdelávacích programov, ďalej som projekt manažér v slovensko – rakúskom kultúrnom projekte financovanom z EU fondov.