Logistika a Supply Chain Management

Ciele kurzu

 • Poskytnúť prehľad metód a nástrojov Logistiky a efektívneho Supply Chain Managementu.
 • Ukázať ako spolupracovať so zúčastnenými stranami, aby sa dosiahla vysoká pridaná hodnota pre zákazníka a odstránili sa zbytočné straty.
 • Osvojiť si „best practices“ a získať inšpirácie pre vlastnú prácu.

Obsah

Úvod do logistiky a SCM

 • Lean a logistické procesy.
 • Zvládanie dopytu a flexibilita.
 • Príklady z praxe.

Hlavné logistické procesy

 • Riadenie skladov/Warehouse Management.
 • Interná logistika a zásobovanie výroby.
 • Materiálové hospodárstvo.
 • Riadenie dodávateľských reťazcov/Supply Chain Management.

Riadenie skladov

 • Typy skladov: supermarkety, adresné/chaotické sklady, fixné sklady a podobne.
 • Stratégie a plánovanie: dosah skladových zásob v čase, vzdialenosť od výroby, skladovanie náhradných dielov, náklady na skladovnie.
 • Transportné systémy.
 • Komisionovanie a materiálový tok.

Materiálové hospodárstvo

 • Určenie spotreby.
 • Disponovanie materiálom.
 • Inventúra.
 • Externá logistika a transport.

Interná logistika a riadenie výroby

 • Typy výroby a vhodné logistické princípy (ťah, tlak, JIT, JIS).
 • Spôsoby zásobovania výroby (manipulanti, interný milkrun, dopravníky, potrubia a podobne).
 • Informačné toky z pohľadu internej logistiky (kanban, heijunka, conwip, IT systémy a podobne).
 • Manažment hodnotových tokov (VSM) v skratke.

Supply Chain Management

 • Nestabilita zákazníckych objednávok a predpovedanie dopytu.
 • Integrácia SCM (návrh produktu, starostlivosť o zákazníkov, plánovanie výroby, outsourcing).
 • Typy dodávateľských reťazcov.
 • Riadenie dodávateľov (výber, hodnotenie, rozvoj a audit).
 • Riziká v dodávateľských reťazcoch (TOC, kartelové dohody, diverzifikácia dodávateľov, prírodné a politicko-ekonomické podmienky).

“V súčasnom neistom prostredí sa flexibilita stáva podmienkou úspechu, preto je pre udržanie konkurencie schopnosti čoraz dôležitejšia rýchlosť.“
Tom McDaniel,
“Of Tigers, Dinosaurs and Gazelles:
Defining Competitive Business Models in the New Europe”