Reinžiniering a redizajn procesov

Obsah

Získanie konkurenčných výhod v čase zmien

 • Prípadové štúdie zo súčasných firiem podporené videofilmom.
 • Kľúčové prvky transformácie podniku na zákaznícky orientovanú organizáciu.
 • Analýza efektívnosti procesov porovnávaním s inými firmami (benchmarking).
 • Výkonné podnikové systémy.

Reinžiniering firmy a jej procesov

 • Metodika a nástroje reinžinieringu.
 • Stanovenie cieľov pre radikálne zvýšenie.
 • Mapovanie procesov a definovanie projektov reinžinieringu procesov.
 • Analýza procesov z hľadiska ich pridanej hodnoty a času cyklu.
 • Riadenie tímov pre reinžiniering.

Aplikácie reinžinieringu

 • Skúsenosti s aplikácií v organizáciách.
 • Motivácia a vedenie ľudí v reinžinieringovom procese.
 • Meranie úspešnosti reinžinieringu.