Strategické plánovanie na základe analýzy konkurenčného prostredia podľa modelu M. Portera

Obsah kurzu/workshopu*

  • Praktická aplikácia Porterovho modelu síl konkurenčného prostredia na organizáciu a jej jednotlivé produktové skupín (výrobkov alebo služieb).
  • Ohodnotenie intenzity konkurenčných síl odvetvia.
  • Určenie generickej stratégie pre produktové skupiny.
  • Určenie čiastkových stratégií vysporiadania sa so silami konkurenčného prostredia
  • v závislosti od zvolenej generickej stratégie.
  • Určenie ponuky hodnoty (value proposition) a spôsobu akým dosiahnuť jedinečnú pozíciu.
  • Vytvorenie mapy systému aktivít a identifikácie, či sú vlastnosti produktu a procesy v organizácii v súlade so strategickou pozíciou.
  • Vytvorenie akčného plánu na zmenu alebo zlepšenie aktivít (alebo vlastností produktu) tak, aby sa navzájom viac posilňovali.

*Prispôsobuje sa aktuálnym potrebám objednávateľa.