Stres manažment

Kurz „Stres manažment“ je určený všetkým, ktorí sú vystavení vysokej záťaži až stresu a cítia, že to začína negatívne ovplyvňovať ich výkon a komunikáciu so spolupracovníkmi alebo zákazníkmi. Ak s tým chcete niečo urobiť, tento kurz je práve pre Vás.

Ciele výcvikového kurzu

 • Identifikovať a korigovať svoje reakcie v stresových situáciách.
 • Rozvinúť svoje schopnosti potrebné na zvládanie stresu a stresových situácií.
 • Nacvičiť si relaxačné a upokojujúce techniky.
 • Zlepšiť prevenciu pred negatívnymi následkami stresu.
 • Zvládnuť vhodné komunikačné postupy v stresových situáciách.

Obsah

Stres

 • Ako prežívame stres – fyziologické a psychické príznaky stresu
 • Dobrý a zlý stres, priebeh stresu
 • Sebadôvera ako základ zvládania stresových situácií

Stres v pracovnom prostredí

 • Mapa stresu práce
 • Záťažové faktory, návrhy riešení
 • Prevencia pred negatívnymi následkami stresu

KRÁTKE UVOĽŇUJÚCE CVIČENIA, PROTISTRESOVÉ CVIČENIA, NÁVODY NA RELAX A RELAXAČNÉ CVIČENIA (táto časť tvorí 35 % obsahu tréningu)

Komunikačné vzorce v strese

 • Ako komunikujem pod tlakom? – opakujúce sa spôsoby správania a komunikácie
 • Zmierovanie, obviňovanie, poúčanie a rušenie – sú to dobré spôsoby komunikácie v záťažových
 • a stresových situáciách?
 • Aká je možnosť zmeny?
 • Situácia – Myšlienky a pocity – Reakcia

Tréning reakcií a komunikácie vo vybraných stresujúcich situáciách z praxe účastníkov