Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád

Kurz „Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád“ je určený pracovníkom, ktorých úlohou je viesť porady a pracovné stretnutia v rôznych situáciách tak, aby boli efektívne. Kurz je zameraný na zdokonalenie sa v príprave porady alebo pracovného stretnutia, na ich vedenie a spracovanie jasného zápisu z porady (pracovného stretnutia).

Ciele výcvikového kurzu

 • Zdokonaliť sa v príprave porád.
 • Zvládnuť efektívne viesť pracovné porady.
 • Naučiť sa, ako počas porady zabezpečiť spracovanie dobrého zápisu z porady.

Obsah

Efektívna porada

 • Deštruktívne a konštruktívne prvky porady

Príprava porady

 • Cieľ porady, program, výber účastníkov, technické zabezpečenie

Rôzne typy porád

 • Prevádzkové porady
 • Porady riešenia problémov a úloh

Vedenie porady

 • Dodržiavanie časového harmonogramu, dohodnúť pravidlá spolupráce
 • Vedenie diskusie, rôzne typy účastníkov diskusie
 • Zvládanie problémových účastníkov porady
 • Práca s otázkami a zvládanie iného názoru

Zápis z porady

 • Úlohy, čo, kto, termín, prílohy
 • Rozhodnutia a návrhy

Modelová porada

 • Videozáznam priebehu porady a jeho analýza