Manažérske rozhodovanie

Každý manažér sa rozhoduje nejakým spôsobom. Je môj štýl rozhodovania optimálny? Sú v mojom rozhodovaní prvky tvorivosti a spolupráce s tými, ktorí budú moje rozhodnutia vykonávať? Ako sa vyrovnávam s nedostatkom alebo nadbytkom informácií? Predmetom kurzu je hľadanie, ako optimálne zladiť tieto rôzne aspekty rozhodovania.

Ciele výcvikového kurzu

 • Rozvinúť schopnosť manažérov efektívne sa rozhodovať.
 • Zdokonaliť zručnosti manažérov odhadnúť a eliminovať riziká spojené s rozhodovaním.
 • Naučiť účastníkov zvoliť správnu formu rozhodovania (v skupine, individuálne).
 • Naučiť manažérov techniky rozhodovania.

Obsah

1. PROCES ROZHODOVANIA


Etapy rozhodovacieho procesu

Druhy rozhodovacích procesov

 • Rozdelenia rozhodovacích procesov podľa závažnosti a stupňa informovanosti.
 • Skupinové a individuálne rozhodovanie.

Štýly rozhodovania a najčastejšie chyby v procese rozhodovania

2. DOSIAHNUTIE ROZHODNUTIA


Bariéry rozhodovania

Analytický a tvorivý prístup pri rozhodovaní

 • Rozdiely, výhody a obmedzenia analytického a tvorivého prístupu.

Skupinové a individuálne rozhodovanie

 • Výhody a nevýhody jednotlivých prístupov, kedy ktorý prístup použiť.
 • Cvičenia na overenie efektivity skupinového a individuálneho rozhodovania.

Techniky rozhodovania

 • Pre a proti, analýza rizík, analýza úžitku.
 • Buridanov osol, De Bonove klobúky, KO systém.

3. IMPLEMENTÁCIA ROZHODNUTIA


Implementácia rozhodnutia

 • Ako implementovať rozhodnutie? Ako informovať o rozhodnutí?
 • Ako reagovať na odmietavý postoj k rozhodnutiu?

Kontrola a monitoring implementácie