h1>Work Life Balance pre lídrov

Uštvaný nepodá výkon.
Unavený nevie tvoriť.
Zrelá a vyvážená osobnosť dokáže inšpirovať a viesť.

Ciele

 • Zistiť dôvody nerovnováhy medzi pracovnou a osobnou sférou života a nájsť spôsob, ako to zmeniť.
 • Určiť svoje kľúčové ciele a priority v pracovnej a osobnej oblasti.
 • Rozvinúť svoje schopnosti potrebné na zvládanie stresu a stresových situácií.
 • Naučiť sa včas rozpoznávať prejavy workoholizmu a vyhorenia a vhodne na ne reagovať.

Obsah

Pohľady na moju rovnováhu

 • 8 častí avšak jeden celok
 • Moje životné roly

Čo nechcem?

Stres: Čo to je, čo s nami urobí, čo ešte zvládneme?

 • Mapa stresu práce
 • Záťažové faktory, návrhy riešení

Workoholizmus

 • Som vo vleku svojich ambícií?
 • Som vo vleku firemnej kultúry?

Syndróm vyhorenia

 • Syndróm vyhorenia – únava, apatia, úzkosť, depresia – Som v ohrození?

Čo chcem?

 • Rovnováhu
 • STOP workoholizmu a syndrómu vyhorenia
 • Stanovovanie cieľov pre životné roly – cieľom je rovnováha
 • Priority, naliehavosť a dôležitosť (pre celý život nielen pre prácu)
 • Radosť zo života

Kde na to vezmem silu, energiu a priestor?

 • Zdroje sily a energie
 • Čo naozaj chcem, dostane svoj priestor

Relax – pred a po záťaži

KRÁTKE UVOĽŇUJÚCE CVIČENIA, PROTISTRESOVÉ CVIČENIA – použiteľné aj v práci

NÁVODY NA RELAX A RELAXAČNÉ CVIČENIA – po záťaži

Prechádzka lesom – zadanie – sebareflexia

Osobný a pracovný potenciál
Osobný a pracovný potenciál
Osobný a pracovný potenciál

Dobrý JOB môže byť naozaj zaujímavý, ale nestojí za to, aby ste mu obetovali celý život.
Alain de Botton