SPC II – Riešenie problémov SPC

Obsah

Využitie SPC

 • Skúsenosti s praktickou aplikáciou SPC v podnikoch.
 • Prípadová štúdia podporená videofilmom a regulačnými diagramami popisuje, ako japonská firma využíva SPC. Na riešení praktických problémov ilustruje úžitok z SPC pri identifikácii a riešení problémov riadenia kvality.

Špeciálne prípady SPC

 • Aplikácia SPC v neštandardných situáciách, napr. nenormálne rozdelenie dát, trendové procesy, malosériová výroba a krátke výrobné dávky.
 • SPC pri spojitých procesoch. Monitorovanie časových intervalov.
 • Paralelné procesy. Skupinové diagramy. Špeciálne postupy.
 • Ukážky riešenia problémov SPC z rôznych organizácií.
 • Počítačové simulácie riešenia problémov metódami SPC.

MSA – Merací systém a spôsobilosť meradiel

 • Presnosť, linearita a stabilita.
 • Opakovateľnosť a overiteľnosť.
 • Postup pri hodnotení spôsobilostí meracích systémov pomocou štúdie R & R.
 • Hodnotenie atributívnych meracích systémov metódou krížových tabuliek – KAPPA.
 • Praktická aplikácia s využitím počítačov.

Zlepšovanie procesov metódami DOE

 • SPC a navrhovanie priemyselných experimentov (DOE).
 • Základy DOE (Design of experiments). Faktorová analýza.
 • Postup pri navrhovaní, realizácii, analýze a aplikácii zlepšovania kvality metódami DOE v systéme manažérstva kvality.
 • Praktické ukážky. Počítačový software na zlepšovanie procesov nástrojmi DOE.

Počas tréningov SPC I – III môžu účastníci využívať buď vlastný softvér (Minitab, prípadne iný), alebo softvér „SPC pre Excel”, ktorý im bude počas tréningov zapožičaný a môžu si ho zakúpiť za zľavnenú cenu.