Neustále zlepšovanie

Obsah

Čo je neustále zlepšovanie (Kaizen/KVP). Prečo robiť neustále zlepšovanie?

 • Kde sme dnes? Čo je neustále zlepšovanie? O čo pri neustálom zlepšovaní ide.
 • Akou formou možno neustále zlepšovanie uskutočňovať v podniku.
 • Aké sú najdôležitejšie princípy neustáleho zlepšovania. Ukážka úspešne realizovaných zlepšení (videozáznamy motivačných príkladov vysvetlením a diskusiou).

Ako nájsť námety pre neustále zlepšovanie?

 • Čo zlepšovať?
 • Nástroj: Definícia procesu – vnútorní a vonkajší zákazníci a dodávatelia.
 • Čo požadujú od nás naši vnútorní a vonkajší zákazníci?
 • V čom sa zlepšovať? Video: Vaše miesto v totálnej kvalite.

Ako zapájať do neustáleho zlepšovania tím?

Postup pri riešení?

 • Popis problému a súvisiaceho procesu.
 • Analyzovanie príčin problému (s vizualizáciou).
 • Návrh riešenia problému.
 • Stanovenie opatrení pre zlepšenie procesu.
 • Výstup: analyzované príčiny problému a vytvorenie návrhov riešenia (zlepšenia), zápis.

Ako odstrániť prekážky uskutočňovania zlepšení ?

 • Videofilm z prostredia tímu aplikujúceho Neustále zlepšovanie. Diskusia. „Silové polia“.