APQP a PPAP — Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

Ciel výcvikového kurzu

V súlade s požiadavkami ISO/TS 16949 osvojenie si metodiky a precvičenie nástrojov:

 • pokročilého plánovania kvality, ktoré vedie k zlepšeniu a sprehľadneniu postupov plánovania kvality, komunikácie medzi dodávateľmi a zákazníkmi,
 • schvaľovania dielov pre výrobu, ktoré vedie k zlepšeniu stability a spôsobilosti výrobného procesu, skvalitneniu dokumentácie a naplneniu požiadaviek smerníc pre dodávateľov automobilového priemyslu.

Obsah

APQP — Pokročilé plánovanie kvality produktov

 • Prečo je potrebné aplikovať APQP proces na dosiahnutie zlepšení v kvalite a produktivite.
 • Aké kroky je potrebné uskutočniť v rámci APQP?
 • Aké nástroje a techniky sa používajú v APQP?
 • Praktická aplikácia analytických a plánovacích nástrojov v APQP.
 • Využitie nástrojov tímovej práce v procese APQP.
 • Ako pomocou kontrolných plánov dosiahnuť merateľné výsledky zlepšenia?
 • Aplikácia P—D—C—A cyklu. Plánovanie. Návrh. Validácia. Spätná väzba a nápravné opatrenia.

PPAP — Proces schvaľovania dielov pre výrobu

 • Kedy sa vyžaduje predloženie? Úrovne predloženia.
 • Aké kroky je potrebné uskutočniť v rámci PPAP? Požiadavky na proces.
 • Aké nástroje a techniky sa používajú v PPAP?
 • Ako využiť štatistické metódy v PPAP na neustále zlepšovanie? Praktická aplikácia.

„Kurz APQP/PPAP firmy FBE umožňuje lepšie zvládnuť Kvalifikačný program pre nové diely podľa Formel Q Neuteile už od fázy konceptu, cez fázu plánovania výrobku a procesu, fázu realizácie, kontrolného zoznamu k 2-dennej výrobe a samotnej prebierke 2-dennej výroby, a dosiahnuť dohodnuté požiadavky na kvalitu a na počet kusov nakupovaných dielov podľa termínových plánov koncernu VW AG.”
Gabriel Kárpáty,
Qualitätssicherung-Karosseriekaufteile VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.