Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov

Obsah

 

Kľúčové faktory úspechu projektov z pohľadu jeho sponzorov

  • Úlohy a zodpovednosti sponzorov projektov.
  • Čo je najdôležitejšie. Na čo sa sústrediť. Praktické skúsenosti.

Zhrnutie metodiky projektového riadenia z pohľadu sponzora

  • Výber z alternatív projektov a definovanie projektov.
  • Plánovanie projektu
  • Realizácia projektu a schvaľovanie zmien
  • Ukončenie a vyhodnotenie cieľov projektu

Multiprojektové riadenie a portfólio manažment

  • Optimalizácia využitia zdrojov v multiprojektovom riadení

Aplikácia v organizáciách účastníkov kurzu

  • Riešenie špecifických otázok sponzorov v rôznych typoch projektov