Riadenie komplexných projektov - simulácia

Obsah

 

Priebeh simulácie

 • Prvé kolo simulácie
 • Know-how vstup
 • Druhé kolo simulácie
 • Know-how vstup
 • Tretie kolo simulácie
 • Know-how vstup
 • Štvrté kolo simulácie
 • Využitie získaných poznatkov a nástrojov v praxi

Pre zabezpečenie vernej paralely s reálnym prostredím simulácia kombinuje koncepčnú a dizajnovú prácu projektového tímu s fyzickou realizáciou produktu (využitie stavebnice). Jednotliví účastníci majú realistické roly a zodpovednosti a ich komunikácia a koordinácia prebieha z časti osobne a z časti prostredníctvom elektronických kanálov (video, chat).

Simulácia je špecificky zameraná na tieto aspekty komplexných projektov:

 • Pochopenie zákazníckych požiadaviek a zvládnutie neurčitosti zadania
 • Určovanie rozsahu projektu pri zohľadnení implicitného rozsahu projektu
 • Dôsledná analýza projektu a rozhodovanie v komplexnosti
 • Dizajn „big picture“ a optimalizácia zdieľania informácií
 • Vlastníctvo projektu a jeho riadenie, nástrahy a riziká pri realizácii

Výstupy simulácie riadenia komplexných projektov

Výstupom simulácie je ekonomické, organizačné a strategické zhodnotenie projektu. Zároveň si účastníci odnášajú nové znalosti, princípy a nástroje, vyskúšané v simulačnom prostredí a okamžite uplatniteľné v ich praxi.

Komu je kurz určený

Kurz je určený projektovým manažérom a zástupcom kľúčových funkcií zúčastňujúcich sa v procese kontrahovania, dizajnu, plánovania a realizácie rozsiahlych projektov. Medzi typických účastníkov patria manažéri divízií, vedúci obchodu a vývoja, produktoví manažéri, lídri technických a expertných tímov, koordinátori projektových aktivít, zástupcovia podporných tímov.

rkp