PMP®- Project Management Professional: príprava na certifikáciu 

Obsah

Organizácia skúšky

 • Spôsob a podmienky prihlásenia na skúšku.
 • Typy otázok a priebeh skúšky.
 • Tipy ako sa pripraviť na úspešné absolvovanie skúšky. 

PMI framework

 • Projekt a projektový manažment.
 • Portfólio, program a životný cyklus projektu.
 • Organizačná štruktúra projektu.
 • Obmedzenia projektu.
 • Etika a spoločenská zodpovednosť.

Procesné skupiny a znalostné oblasti

 • Detailný pohľad na 10 znalostných oblasti podľa PMI.
 • Procesy v projektovom riadení.

Matematika v projektovom riadení

 • Odhad trvania aktivít a odhad nákladov.
 • Náklady na kvalitu.
 • Earned value management.
 • Kritická cesta a otázky s ňou spojené.
 • Riziková analýza (EMV, Monte Carlo).

Simulácia certifikačnej skúšky