Vodcovstvo v projektovom riadení

 

Najdôležitejšie z toho, čo som dokázal, je koordinovať talent ľudí, s ktorými pracujeme a nasmerovať ich ku konkrétnemu cieľu. - Walt Disney

Obsah

 • Posilniť zameranie účastníkov na prácu s ľuďmi a vodcovské charakteristiky pri vedení projektových tímov
 • Rozvinúť schopnosti riešenia konfliktov pri práci na projektoch
 • Zlepšiť motivačné schopnosti účastníkov pri práci s členmi projektových tímov

Vodcovstvo a projektový manažment

 • Projektový manažér a líder
 • Formálna a neformálna autorita - čo ak nie som ich šéf?
 • Ja a moja rola - je dobré rozlišovať
 • Rôzne štýly vodcovstva - čo mi vyhovuje a čo sa hodí pre úspech projektu

Zostavenie, manažovanie a rozvoj projektového tímu

 • Fázy vývoja tímu - od zhluku ľudí po efektívny tím
 • Techniky tímového rozhodovania - ako získať od ľudí maximum
 • Riešenie konfliktov v tímoch - kedy môžu byť konflikty užitočné?

Projekty a situačné vedenie

 • Situačný prístup pri riadení projektov
 • Ako sa rozhodnúť, ktorý štýl použiť?

Motivovanie projektových manažérov

 • Od Maslowa po Pinka (osvedčené zásady aj nové postrehy)
 • Špecifiká motivácie na projektoch - projektový tím vs. líniové riadenie
 • Motivačné poskytovanie spätnej väzby