GB - Six Sigma Green Belt Training
Tréning „Green Beltov“ – vedúcich tímov projektov zlepšovania efektív­nosti procesov metódami (Lean) Six Sigma.

Rozsah a forma

 • 10 dní tréningu a workshopov usporiadaných do 5 modulov (3 + 2 + 2 + 2 + 1 deň) s riešením vlastných projektov účastníkmi kurzu.
 • Pri tréningu sa využívajú metódy, ako interaktívne vysvetlenie metód a nástrojov na príkladoch praktických aplikácií, postup implementácie Lean Six Sigma ilustrovaný na videofilmoch a cvičenia na zvládnutie nástrojov a metód.
 • Každý nasledujúci modul začína workshopom k zhodnoteniu úloh z predchádzajúceho modulu a končí workshopom k rozpracovaniu úloh na ďalšiu prácu na projekte.
 • Na poslednom stretnutí účastníci prezentujú vlastný projekt s vyčíslenými finančnými prínosmi.

Obsah a plán tréningu Black Belt s riešením pilotných projektov:

Metodika riešenia projektov DMAIC pre tréning Green Belt (10 dní)

V rámci uvedenej metodiky budú účastníci s podporou počítačov aplikovať nástroje, ako je:

 • Projektový plán
 • SIPOC – popis procesu
 • Kritické požiadavky zákazníkov (CCR.)
 • X-Y matica definovania cieľov
 • Mapovanie procesov a KPI
 • Analýza hodnotového toku
 • Grafické štatistické nástroje
 • R&R – MSA – Analýza systému merania
 • t-test ANOVA (Analýza rozptylu)
 • Výpočet spôsobilosti/Sigma procesu
 • SPC regulačné diagramy
 • Box Plot
 • Korelačná a multivariačná analýza
 • Analýza času cyklu procesu. Lean nástroje
 • FMEA, DOE (Design of Experiments)
 • Analýza silových polí. Matica rozhodovania

Počas tréningov môžu účastníci využívať buď vlastný softvér (Minitab, prípadne iný), alebo softvér „Six Sigma pre Excel“, ktorý im bude počas tréningov zapožičaný a môžu si ho zakúpiť za zľavnenú cenu.

„Investícia do tréningov Lean Six Sigma sa ukázala byť jednou z najlepších investícií, akú naša spoločnosť mohla urobiť. Zmenilo sa myslenie našich ľudí. Dnes sú pripravení prinášať riešenia, ktoré nám umožňujú byť lepšími ako naša konkurencia.“
Christophe Baptiste, generálny riaditeľ
GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o.

„Školenia a semináre od FBE nám umožnili pozrieť sa na každodenné problémy z iného uhla pohľadu. Pomohli nám presvedčiť ľudí, že Lean a Six Sigma majú zmysel a môžeme z nich dlhodobo profitovať.“
Beata Altansukh, Head of Process Management Department
Tatrabanka a. s.

„Najlepším hodnotením každého vzdelávacieho programu je, že získané vedomosti jeho účastník využíva v praxi. Aj keď pracujem v oblasti HR, manuál zo školenia FBE mám stále na stole a využívam ho každý deň. Na tréningoch si každý účastník vypracoval svoj vlastný Six Sigma projekt. Ten môj na záver obsahoval 30 položiek „task listu”, čo a ako zmeníme.“
Ján Matejovič, training department
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a. s.

Tréningy Six Sigma spojené s projektmi zvyšovania efektívnosti úspešne absolvovali zamestnanci firiem, ako je napr.:

Z oblasti výroby – ELE Advanced Technologies, FRANKLIN ELECTRIC, GETRAG FORD Transmissions Slovakia, GGB Slovakia, Hella Slovakia Front-Lighting, Hella Slovakia Signal-Lighting, Holger Christiansen Production Slovakia, HPBO Czech, HPBO Slovakia, MIBA Steeltec, Nafta, Nexis Fibers, Nobel Automotive Slovakia, Oxymat Slovakia, Pankl, PPC Čab, Protherm Production, SAS Automotive, SE Bordnetze – Slovakia, Sensus Metering System, Slovnaft, SWEDWOOD Slovakia, SWEP Slovakia, Swoboda CZ, Vacuumschmelze, Vaillant Industrial Slovakia, Visteon Interiors Systems SK, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZF Slovakia a ďalšie.

Z oblasti služieb – ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, Československá obchodná banka, Dexia banka, EDM, Gefco, Orange Slovensko, SEPS, Soitron, Tatra banka, Winterian, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Západoslovenská energetika a ďalšie.