Myslenie v súvislostiach
Analytické myslenie

 

Termíny

Jar:
 • 14.02.2018
 
Jeseň:
 • 05.12.2018
 

 

 Kurz je zasadený do hry typu Escape room. Účastníci unikajú zo starej továrne, ktorá má vybuchnúť. Pod časovým tlakom prechádzajú z jednej miestnosti do druhej a riešia úlohy, pri ktorých si overia svoje analytické schopnosti a myslenie v širších súvislostiach.

Zároveň sa oboznamujú s praktickými nástrojmi, ktoré im pomôžu pri riešení problémov a úloh nie len na kurze, ale aj v ich praxi.

Ciele

 • Zlepšiť zručnosť účastníkov riešiť situácie, kde je potrebné využiť analytické myslenie.
 • Rozvinúť analytické schopnosti účastníkov.
 • Identifikovať situácie, kde je vhodné analytické myslenie.
 • Zlepšiť sa v práci s informáciami.

Obsah

 Analytické myslenie

 • Základné princípy.
 • Definícia analytického myslenia.

 Najčastejšie chyby a bariéry analytického myslenia

 • Chyby v myslení a úsudku.
 • Bariéry a prekážky v myslení.
 • Ako sa dá mozog oklamať.

 Fázy riešenia problému

 • Využitie analytického myslenia pri riešení problémov.
 • Definovanie problémového priestoru.

 Heuristika a algoritmus

 • Porovnanie dvoch prístupov k analýze, ich výhody a obmedzenia.

 Práca s informáciami

 • Zber informácií.
 • Výber relevantných informácií, ich analýza a vyhodnotenie.

 • Riešenie úlohy zameranej na prácu s informáciami.

 Praktické nástroje analytického myslenia

 • vizualizácia, matica, tabuľka...

Lektori

Patrik Tóth

V FBE Bratislava pôsobí ako profesionálny tréner od roku 2001. Venuje sa konzultačným a rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership, obchodné zručnosti a komunikáciu. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval rozvojový program pre interných lektorov FBE Bratislava.


Najvýznamnejšie referencie:

Mondi SCP, Komerční banka, Jungheinrich,Slovnaft, ESET, Slovak Telekom, SLSP, HMH, Siemens, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZUNO banka a ďalší.

Tomáš Laurenčík

Pôsobí ako lektor FBE od roku 2008. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, tímovej spolupráce, manažérskych zručností, osobnostného rozvoja a teambuildingov s outdoorovými aktivitami. Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor telesná výchova – geografia. Po skončení fakulty pôsobil ako odborný asistent na FTVŠ UK, FCHPT STU v Bratislave. Aktívne pôsobil v oblasti športu ako šéftréner, šéfinštruktor.


Najvýznamnejšie referencie:

Knauf Insulation, Astrium Services, PosAm, BASF, VÚB, Deloitte Audit, HMH, Osram, Schaeffler SKALICA, ZUNO, Hella Slovakia, Slovnaft, ZSE, SPS, VACUUMSCHMELZE a ďalší.

Harmonogram

Program1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 220 € 200 €
Cena s DPH / os. 264 € 240 €

Variabilný symbol: 4073

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ