Ako zakopať "vojnové sekery"?
Ako skutočne zlepšiť vzťahy v našich tímoch?

Termíny

Jar:
 • 16.06.2017
Jeseň:

Kurz Ako zakopat „vojnové sekery“? je urcený pracovníkom a tímom, ktoré si uvedomujú, že nepríjemné skúsenosti z minulosti sú zátažou – gulou na nohe pri vytváraní a udržiavaní
zdravých vztahov na pracovisku. Cesta ako dosiahnut zdravšie vztahy „tu a teraz“., vedie cez porozumenie ako vnímame krivdu a cez ochotu zapracovat na jej prekonaní . Cielom je aby
sme dokázali s rešpektom „pustit“ minulost a venovat sa s plným nasadením aktuálnym úlohám bez dopadu „tienov“ minulosti. Cielom je zvládnut umenie odpúštania.

Ciele

 • Rozvinúť schopnosť oslobodiť sa od chronického pocitu krivdy a získať voľnú kapacitu v mysli na nové úlohy

 • Získať otvorenosť k osobnej alebo tímovej spolupráci tam, kde predtým nebola možná.

 • Naučiť sa zvládať hnev z nenaplnených očakávaní a prekonať obavy z toho, že sa situácia zopakuje - Naučiť sa dať druhému ďalšiu možnosť s rešpektom k svojim hraniciam.

Obsah

Odpustenie je niečo, čo robíme pre seba

 • Odpustenie oslobodzuje.  Trvalý pocit krivdy je záťaž. Čas nemusí liečiť.
 • Odpustenie je naše rozhodnutie náš vnútorný proces ktorý:

-          rešpektuje vlastné hranice

-          otvára riešenia tam kde sa situácia zdá neriešiteľnou

-          odstraňuje bariéry, ktoré vytvorila krivda a umožňuje, aby sa po čase obnovila dôvera

                Zážitkové cvičenie zamerané na transformáciu hnevu a obáv.

Proces odpustenia 

 • Identifikácia dopadov situácie (záťaže/napätia/zranenia/emócie)
 • Prijatie dopadov situácie
 • Ich transformácia
 • Nové vnímanie situácie

Techniky ako formulovať odpustenie

Ospravedlnenie na pracovisku

 • Preferované spôsoby ospravedlnenia na pracovisku
 • Vyskúšanie si vybraných spôsobov ospravedlnenia  v situáciách z praxe
 • Dobré zásady – prenos do praxe

Lektori

Alexander Plencner

Ako tréner FBE pôsobí od roku 2011. Špecializuje sa na oblasť komunikačných zručností, prezentačných zručností a časového manažmentu. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a doktorandské štúdium kulturológie na FF UK v Bratislave. Zaoberal sa teóriou médií, kultúry, sociológiou spôsobu života a mediálnou výchovou. Je spoluzakladateľom a koordinátorom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC), kde je aj lektorom. Pôsobil ako externý lektor pre združenie Človek v ohrození. Absolvoval pravidelný interný tréning FBE pre lektorov.


Najvýznamnejšie referencie:

ESET, Schaeffler Kysuce, Konfektion E – SK, Komerční banka, ZUNO banka,IOV Matador, Slovak Telekom, ZSE atď.

Rebeka Trepačová

Ako trénerka pôsobí v FBE Bratislava od roku 1993. Venuje sa konzultáciam vo firemných projektoch zameraných na manažérske zručnosti a leadership, komunikáciu, asertivitu, prezentačné zručnosti, tréningy trénerov a koučing. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor andragogika. Absolvovala intenzívne výcviky v modeli V. Satirovej pod vedením prof. W. Zahnda, Chicago University, USA a v krátkodobej systematickej terapii podľa V. Satirovej pod vedením Dr. Johna Banmena z University of BC, Canada. Je členkou Slovenskej asociácie koučov a členkou a certifikovaným koučom ACC v rámci ICF – International Coach Federation.


Najvýznamnejšie referencie:

Generali, ZSE, PosAm,Schaeffler Kysuce, Tatra banka, ING bank, Slovak Telekom, Kros, OBI, ESET, PSS, ČSOB, HMH, Oracle, VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 200 € 180 €
Cena s DPH / os. 240 € 216 €

Variabilný symbol: 4069

V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ