Metódy riešenia problémov

 

Termíny

Jar:
 • 07.06.2018
 
Jeseň:
 

 

Ciele

Naučiť sa zvládnuť využitie vybraných nástrojov riešenia problémov.

Spracovať analýzu a návrh riešenia úlohy alebo problému z praxe a osvojiť si nástroje pomáhajúce dotiahnuť problém do úspešného konca.

Obsah

Metodológia a vybrané nástroje pre praktické využitie pri riešení problémov.

 

Predstavenie metodiky pre štruktúrované riešenie problémov

 • Cyklus PDCA (Naplánuj-Vykonaj-Over-Realizuj)
 • Prehľad metodík. Kedy aplikovať ktorú metodiku?

 

Stratégie pre identifikáciu koreňovej príčiny (root cause analysis)

 • Definícia problému
 • Pýtať sa správne otázky a zisťovať zdroje variability
 • Prístupy založené na poznaní vs. konvergentné prístupy
 • Izolovanie problému
 • Kontrastná analýza
 • 5 x Prečo? Typická dominancia problému koreňovej príčiny

 

Návrh riešení a implementácia protiopatrení

 • Dobré a zlé riešenia (vrátane najtypickejších chýb pri riešení problémov)
 • Ako navrhnúť dobré riešenie, ako sa uistiť, že bude fungovať
 • Implementácia riešení problému

Lektori

Ján Šteňo

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a tréner so zameraním na projektové a procesné riadenie a štatistické metódy riadenia procesov. Absolvoval štúdium v Rakúsku na WU Viedeň (odbor International Business). Špecializuje sa na oblasť výrobných systémov, Lean Manažmentu, Six Sigma a procesného zlepšovania.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Hella Slovakia Signal-Lighting, MIBA Sinter, Hörnlein Slovensko, Secop, CROWN Bevcan Slovakia s. r. o.

Martin Krnáč

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na  projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Zabezpečuje rozvoj softvérovej podpory pre SPC a VSM. Spolupracuje na vývoji manažérskych simulácií, ktoré sú využívané pri tréningoch a projektoch FBE. Predtým pracoval ako projektový manažér v oblasti procesného riadenia v medzinárodnej IT spoločnosti, koordinoval projekty inovácii a zavádzanie nových systémov. Absolvoval štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. 


Najvýznamnejšie referencie:

Tatra banka, Knauf Insulation, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA Sinter, MIBA Steeltec, RF, LEONI, MAREL  a ďalší

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA, KIA, LEONI, HELLA Slovakia Signal-Lighting, Prakab Pražská Kabelovna, Grupo Antolin, Schaeffler Skalica, Knauf Insulation, Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, Brose, Getrag, Sylex, Konsgberg, Kingspan, Emerson Branson

Radoslav Čupík

Vo firme FBE pôsobí od r. 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania kvality a výkonnosti procesov a TPM (Totálne produktívna údržba). Predtým pracoval ako manažer a vedúci projektov v oblasti IT a technický expert pre oblasť zahraničných investícií v SR. Absolvoval pracovný pobyt v Londýne, počas ktorého sa venoval otázkam kvality a efektívnosti podnikových procesov a metodológiam tvorby IS.


Najvýznamnejšie referencie:

Škoda Auto, Mladá Boleslav, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, E.ON IS Slovakia, Mondi SCP, Emerson, Reydel Automotive Slovakia, ZF Slovakia, Schaeffler Skalica, Allianz Slovenská poisťovňa, Miba Sinter, Miba Steeltec, Grupo Antolin, U.S. Steel Košice, Vacuumschmelze.

Harmonogram

Program1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 230 € 210 €
Cena s DPH / os. 276 € 252 €

Variabilný symbol: 3055

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ