Môžeš sa na mňa spoľahnúť

 

Termíny

Jar:
 • 07.03.2018
 
Jeseň:
 

 

 

Tréning je zameraný na rozvoj schopnosti účastníkov efektívne spolupracovať v pracovnom tíme.  Rozvíjanie zdravých pracovných vzťahov a schopnosť hľadať spoločné riešenia i potrebné kompromisy sú predpoklady pre maximálne využitie potenciálu spolupráce. Koordinácia  v tíme je sociálna zručnosť, ktorej  sa treba učiť. Rozvoju týchto zručností s využitím tímových hier a cvičení  je venovaný tento kurz.

 

Ciele

 • Naučiť sa, ako zlepšiť úroveň spolupráce v tíme.
 • Porozumieť dysfunkciám v tíme.
 • Zdokonaliť sa v efektívnej výmene informácií.
 • Naučiť sa poskytovať si otvorenú spätnú väzbu /povedať si príjemné aj menej príjemné veci 

Obsah

 

Orientácia na ľudí

 • Spoznávanie spolupracovníkov.
 • Kedy je spolupráca najlepšou cestou, výhody spolupráce.
 • Typy spolupracovníkov a ako s nimi pracovať.

 

 

Integrita a spoľahlivosť

 • Spoľahlivosť a dôvera ako základ pre spoluprácu.
 • Dysfunkcie tímu.
 • Zásady pri preberaní úloh, dohodách a záväzkoch.

 

 

Budovanie dobrej atmosféry v pracovnom tíme

 • Zdravá atmosféra v produktívnom tíme.
 • Vyjasnenie očakávaní.
 • Ako rozvíjať tvorivú a produktívnu atmosféru v tíme a čím ju môžeme zničiť.

 

 

Priama komunikácia

 • Dimenzie správania.
 • JA v komunikácii.
 • Poskytovanie vzájomnej spätnej väzby –pozitívnej aj negatívnej.
 • Metóda PPP.

Školenie obsahuje zážitkovú tímovú aktivitu Stavba veže doplnenú o analýzu zameranú na tímovosť, hľadanie optimálneho riešenia, ochotu ku kompromisom sledujúcim naplnenie spoločného cieľa a podporu tímového ducha. Aktivita je doplnená o analýzu vedenú lektorom a preklopenie naučeného do praxe.

 

 

 

 

Lektori

Kristína Poláková

Špecializuje sa na oblasť komunikácie a zákazníckej komunikácie. Je absolventkou STU v Bratislave. Absolvovala stáž v rôznych organizáciách v SRN a dlhodobé tréningy zahraničných expertov, ako Günter Meurer – personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov, John Sipple – riadenie procesu zmeny. V FBE pôsobí ako lektorka a projektová manažérka v mnohých firmách v oblasti výroby, služieb a obchodu.


Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Fortaco, Hella Slovakia,SPS/UPC, Komerční banka, SLSP, Flaga, Grupo Antolin, ZSE, Consumer Finance Holding, ZUNO banka

Rebeka Trepačová

Ako trénerka pôsobí v FBE Bratislava od roku 1993. Venuje sa konzultáciam vo firemných projektoch zameraných na manažérske zručnosti a leadership, komunikáciu, asertivitu, prezentačné zručnosti, tréningy trénerov a koučing. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor andragogika. Absolvovala intenzívne výcviky v modeli V. Satirovej pod vedením prof. W. Zahnda, Chicago University, USA a v krátkodobej systematickej terapii podľa V. Satirovej pod vedením Dr. Johna Banmena z University of BC, Canada. Je členkou Slovenskej asociácie koučov a členkou a certifikovaným koučom ACC v rámci ICF – International Coach Federation.


Najvýznamnejšie referencie:

Generali, ZSE, PosAm,Schaeffler Kysuce, Tatra banka, ING bank, Slovak Telekom, Kros, OBI, ESET, PSS, ČSOB, HMH, Oracle, VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Harmonogram

Program1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 220 € 200 €
Cena s DPH / os. 264 € 240 €

Variabilný symbol: 4074

 
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
 
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
  Liptovská 10
  821 09 Bratislava
  www.nikar.sk
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ