Ako riadiť Gen Y

 

Termíny

Jar:
 • 11.06.2018
 
Jeseň:
 

 

Ciele

 • Zlepšiť sa v porozumení rôznym generáciám a tak zlepšiť vzájomnú spoluprácu
 • Uvedomiť si spoločné a rozdielne znaky jednotlivých generácií, hľadať čo bude iné
 • Porozumieť nastupujúcim generáciám.
 • Získať praktické rady, ako riadiť a viesť generáciu Y

Obsah

Rozdiely medzi generáciami - AKÍ SÚ?

 • Charakteristické znaky jednotlivých generácií
 • Čo majú jednotlivé generácie spoločné a čo odlišné

Generácia Y v zamestnaní - AKÍ SÚ V PRÁCI?

 • Očakávania jednotlivých generácií od zamestnania a od manažéra
 • Rozmýšľame ako generácia Y? – porovnanie preferencií

AKO ICH VIESŤ? - Praktické rady a tipy na vedenie generácie Y

 • ako im zadať úlohu
 • ako im dávať spätnú väzbu
 • ako ich motivovať
 • ako ich rozvíjať

Prípadové štúdie – podobnosť s realitou nie je náhodná

Lektori

Patrik Tóth

V FBE Bratislava pôsobí ako profesionálny tréner od roku 2001. Venuje sa konzultačným a rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership, obchodné zručnosti a komunikáciu. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval rozvojový program pre interných lektorov FBE Bratislava.


Najvýznamnejšie referencie:

Mondi SCP, Komerční banka, Jungheinrich,Slovnaft, ESET, Slovak Telekom, SLSP, HMH, Siemens, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZUNO banka a ďalší.

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ