Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB tréningu

 

Termíny

Jar:
  • individualne
 
Jeseň:
  • individualne
 
Jar:
  • individualne
 
Jeseň:
  • individualne
 

 

Ciele

  • Poskytnúť účastníkom kurzov Six Sigma Green Belt a Six Sigma Black Belt individuálnu, alebo skupinovú podporu pri riešení ich projektov spravidla priamo v ich
  • pracovnom prostredí.
  • V prípade potreby moderovať pracovné stretnutia vo firme s riešiteľským tímom projektu vedeným potenciálnym Green Beltom alebo Black Beltom.
  • Podporiť efektívnosť a udržateľnosť implementácie Six Sigma vo firmách.

 

FORMA REALIZÁCIA

 

1-dňové stretnutia vo firme účastníka tréningu v dohodnutom harmonograme počas obdobia tréningov GB a BB.

Obsah

Obsah stretnutí sleduje štruktúru riešenia projektov Six Sigma – DMAIC alebo jeho vybrané časti:

1. Definovanie projektu: Identifikácia zákazníckych požiadaviek, porozumenie existujúcich procesov, ich vstupov, výstupov a výkonnosti.

2. Meranie: Vytvorenie plánu, zber a vyhodnotenie informácií o súčasnom stave. Overenie spôsobilosti systému merania.

3. Analýza: Vyhodnotenie nameraných dát vhodnými štatistickými nástrojmi analýzy. Identifikácia kľúčových príčin.

4. Zlepšenie: Vytvorenie plánu a odskúšanie riešení na elimináciu kľúčových príčin problémov.

5. Riadenie: Vytvorenie a overenie systému zaručujúceho, že riešenia budú nasadené permanentne. Príprava záverečnej prezentácie projektu.

Lektori

Róbert Klačanský

Vedie výcvikové semináre a následné nasadzovanie štatistických metód riadenia a Lean Six Sigma vo významných priemyselných podnikoch a službách (napr. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag Ford, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice, Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant). Je absolventom elektrotechnickej fakulty, pracoval na Čsl. metrologickom ústave a ŠDVÚ. Absolvoval tréning trénerov v kanadskej firme Digital Mentor Group a pracovný pobyt v USA, počas ktorého školil a zavádzal metódy zlepšovania kvality. Ako Master Black Belt koučoval mnohé úspešné projekty zvyšovania efektívnosti procesov.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag Ford, Magneti Mareli, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice,Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant, ZF Slovakia, Askoll, Slovnaft

SPOLUPRÁCA NA PRÍPRAVE SIX SIGMA TRÉNINGOV:

Dale K. Mize, vedúci programov Six Sigma

Business Excellence Center, University of St. Thomas a prezident Advanced Quality Engineering, Inc Minneapolis, U.S.A. Pracoval ako inžinier kvality, Black Belt a riaditeľ zabezpečenia kvality vo firmách General Electric Lighting a Wagner Spray Tech Corp. V poslednej dobe viedol vo viac ako100 firmách programy Six Sigma. Viedol program rozvoja lektorov FBE.

 

CENA JE ZÁVISLÁ OD POŽADOVANÉHO ROZSAHU KOUČINGU.

Zavazna PRIHLASKA na KURZ