Leadership with Horses
Zážitkové učenie s koňmi

 

Termíny

Jar:
 • 04. - 05.06.2018
 
Jeseň:
 

 

Ciele

 • Získať podnet na rozvoj svojich vodcovských schopností v interakcii s majestátnym zvieraťom ako partnerom.
 • Zosúladiť to, ako komunikujem, aké signály vysielam s tým, o čo sa v komunikácii usilujem.
 • Na rôznych analógiách lepšie porozumieť rôznym situáciám, do ktorých sa ako líder dostávam a musím ich riešiť.
 • Vidieť sa „z druhej strany“ a dostať okamžitú, úprimnú, autentickú a rozvojovú spätnú väzbu.

Obsah

Situácie, o ktorých sa cez zážitok a jeho analýzu veľa naučíme

 • Nový tím, noví spolupracovníci. Čo vyžarujem? Ako sa budú na mňa pozerať?
  Čo mám robiť, aby som sa stal v ich očiach lídrom?
 • Prekonávanie prekážok a ako dosiahnuť, aby ma tím nasledoval, aby som nestrácal/a čas prekonávaním neistoty.
 • Akceptovanie a prijímanie úloh.
 • Manažment zmeny, dosiahnuť, aby tím urobil niečo úplne nové, čo mu nie je vlastné.
 • Firemná vízia a jej hodnoty. Ako motivovať tím a jeho členov, aby ju nasledovali?

Praktické učenie s koňmi (jazdiareň namiesto učebne)

 • Inštruktáž, čo, prečo a ako budeme robiť.
 • Pár slov o tom, kto je náš partner a čím sa podobá tímu/spolupracovníkom.
 • Ukážky, úlohy, praktické skúšanie – všetko práca s koňmi.

Úlohy, ktoré sa riešia, sú pre koňa (a teda aj pre lídra, ktorý ho vedie) stále náročnejšie

 • Reflexia zážitku, identifikácia analógií s manažérskou praxou – čo sme si uvedomili, ako a kedy to využijeme v praxi.

Leadership with Horses – východiská

 

Kôň je prirodzený partner človeka, učenie s koňmi existuje už stáročia. Pre ľudí vo vedúcich

pozíciách je ideálnym lakmusovým papierikom ich zručností a schopností. Kôň vycíti náladu,

dôveru, ale aj strach, netrpezlivosť či agresivitu, a úprimne a bez okolkov dá najavo svojím

správaním, čo cíti. Je schopný rýchlo „zabudnúť“ a „odpustiť“, a pri učení ihneď poskytuje

druhú šancu, ktorú v pracovnom živote nie vždy dostaneme.


Cyklus praktického učenia v jazdiarni a reflexie po jazdení sa opakujú prvý aj druhý deň.

Na základe sebareflexie a reflexie si účastníci zostavujú individuálne plány ďalšieho rozvoja.

 

Po kurze účastníci dostanú videozáznam vlastnej práce s koňom.

 

Motto tréningu: Málo teórie, veľa praxe.

Lektori

Rebeka Trepačová

Ako trénerka pôsobí v FBE Bratislava od roku 1993. Venuje sa konzultáciam vo firemných projektoch zameraných na manažérske zručnosti a leadership, komunikáciu, asertivitu, prezentačné zručnosti, tréningy trénerov a koučing. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor andragogika. Absolvovala intenzívne výcviky v modeli V. Satirovej pod vedením prof. W. Zahnda, Chicago University, USA a v krátkodobej systematickej terapii podľa V. Satirovej pod vedením Dr. Johna Banmena z University of BC, Canada. Je členkou Slovenskej asociácie koučov a členkou a certifikovaným koučom ACC v rámci ICF – International Coach Federation.


Najvýznamnejšie referencie:

Generali, ZSE, PosAm,Schaeffler Kysuce, Tatra banka, ING bank, Slovak Telekom, Kros, OBI, ESET, PSS, ČSOB, HMH, Oracle, VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Harmonogram

Program1. deň2. deň
Registrácia 9:00  
Program 9:30 8:00
Obed 12:30 12:00
Program 13:30 13:00
Ukončenie 17:30 15:30

Cena za kurz

 Základná cenaZľavnená cena
Cena bez DPH / os. 830 € 750 €
Cena s DPH / os. 996 € 900 €

Cena za modul

Cena bez DPH / os. 1280 € 1200 €
Cena s DPH / os. 1536 € 1440 €

Variabilný symbol: 4054

 
Jazdecký areál sv. Františka, neďaleko od Žarnovice, 152 km od Bratislavy.
 
 
Miesto konania kurzu:
 
 
 
 

 

Zavazna PRIHLASKA na KURZ