Empowerment

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 • 08. - 09.10.2018
 

 

Vo svojej praxi sa manažéri stretávajú so situáciou, kedy dobrí a aktívni spolupracovníci nechcú z rôznych dôvodov prevziať zodpovednosť za úlohy a riadenie. Empowerment je nástroj, ktorý pomáha, aby aspoň časť z týchto šikovných a dobrých pracovníkov zobrala na seba viac zodpovednosti a proaktivity.

Ciele

 • Zdokonaliť sa vo vedení spolupracovníkov k proaktívnemu konaniu s ohľadom na víziu a hodnoty spoločnosti
 • Naučiť sa rozvíjať spolupracovníkov, aby prijali viac zodpovednosti a v jej rámci robili samostatné rozhodnutia
 • Zlepšiť sa vo vytváraní podmienok na proaktívne a zodpovedné konanie
 • Naučiť sa budovať u spolupracovníkov zdravé sebavedomie a otvorenosť k zmenám

Obsah

Empowerment

 • Vyjasnenie pojmu Empowerment, čo sú ciele zmocňovania spolupracovníkov
 • Aké nástroje má manažér k dispozícii, bariéry Empowermentu

Podmienky pre Empowerment

 • Firemná kultúra – podpora alebo prekážka Empowermentu
 • Priestor na proaktivitu a samostatné zodpovedné konanie, význam vízie a hodnôt

Kľúčové charakteristiky podporujúce Empoverment

 • Osobná zodpovednosť, autentická a priama komunikácia, dôvera
 • Rýchla a efektívna schopnosť korektne riešiť interpersonálne a tímové napätia
 • Dôraz na učenie a rozvoj, povzbudzovanie

Manažérske nástroje Empowermentu

 • Analýza potenciálu spolupracovníka.
 • Stanovovanie rozvojových cieľov, rozvojové a tréningové programy
 • Rôzne manažérske štýly
 • Koučing, motivačná spätná väzba, hodnotiace rozhovory

Osobná angažovanosť manažéra

 • Reflexia vlastného manažérskeho štýlu (V čom je podporou pre rozvoj a zmocňovanie spolupracovníkov a kedy môže byť prekážkou Empowermentu?)
 • Povzbudzovanie a budovanie zdravého sebavedomia, podpora pri prekonávaní osobných bariér

Proaktivita a otvorenosť k zmenám

 • Ako vzniká odpor k zmenám a jeho prekonávanie
 • Rozvoj proaktivity spolupracovníkov, zmena paradigmy o samom sebe

Tréning vybraných nástrojov a techník podporujúcich Empowerment 
 

Možné zadania

 • Analýza potenciálu spolupracovníka
 • Analýza tímovej (firemnej) kultúry z hľadiska podpory Empowermentu
 • Plán, ako podporovať a budovať zdravé sebavedomie u vybratých spolupracovníkov
 • Vlastné zadanie súvisiace s témou

Lektori

Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.


Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Patrik Tóth

V FBE Bratislava pôsobí ako profesionálny tréner od roku 2001. Venuje sa konzultačným a rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership, obchodné zručnosti a komunikáciu. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval rozvojový program pre interných lektorov FBE Bratislava.


Najvýznamnejšie referencie:

Mondi SCP, Komerční banka, Jungheinrich,Slovnaft, ESET, Slovak Telekom, SLSP, HMH, Siemens, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZUNO banka a ďalší.

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ